Họ tên:Doàn ngọc duy trnh(10-08-2018)

Câu hỏi:

Giấy báo diểm gửi chuyển phát nhanh của em trường đã nhận dược chưa?

Trả lời