Họ tên:Lê Thị Ngọc Huyền(25-07-2013)

Câu hỏi:

cho em hỏi,em không đủ điểm học ngành công nghệ thực phẩm thì học ngành bảo vệ thực vật hay ngành nông học được không?

Trả lời

 Nếu các ngành mà em quan tâm có tuyển nguyện vọng bổ sung và em đủ điều kiện thì em cứ nộp hồ sơ xin xét nguyện vọng bổ sung nhé


Số lần xem:2314(Đơn vị nhận câu hỏi:Trang tuyển sinh ĐHNL- Đơn vị trả lời:Trang tuyển sinh ĐHNL)


Các câu hỏi liên quan