Thông báo tuyển sinh Liên thông hệ chính quy từ cao đẳng lên đại học năm 2018

 Tuyển sinh các ngành: Nuôi trồng thủy sản, Quản lý đất đai, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Công nghệ sinh học, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật cơ khí.

Đăng ký và nộp hồ sơ dự thi: đến hết ngày 02/11/2018

Thời gian ôn thi (dự kiến): 01/11 - 21/11/2018

Thời gian thi (dự kiến): 24-25/11/2018


Trắc nghiệm định hướng nghề nghiệp

Một trong những cơ sở quan trọng trong sự lựa chọn ngành nghề để bảo đảm sự thành công trong học tập cũng như trong nghề nghiệp của mỗi cá nhân đó là việc xác định được "sở thích nghề nghiệp" của bản thân và hiểu rõ hoàn cảnh của chính mình. Hãy bỏ ra 10 phút để cùng trắc nghiệm, khám phá bản thânđịnh hướng nghề nghiệp phù hợp cho tương lai của chính mình.