Hướng dẫn đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Từ ngày 22/7 đến hết 17 giờ ngày 20/8/2022, thí sinh sẽ thực hiện đăng ký nguyện vọng trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để thuận lợi cho thí sinh đăng ký xét tuyển, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh lưu ý một số nội dung và hướng dẫn đăng ký xét tuyển Đại học – Cao đẳng chính quy năm 2022 cho thí sinh như sau:


Trắc nghiệm định hướng nghề nghiệp

Một trong những cơ sở quan trọng trong sự lựa chọn ngành nghề để bảo đảm sự thành công trong học tập cũng như trong nghề nghiệp của mỗi cá nhân đó là việc xác định được "sở thích nghề nghiệp" của bản thân và hiểu rõ hoàn cảnh của chính mình. Hãy bỏ ra 10 phút để cùng trắc nghiệm, khám phá bản thânđịnh hướng nghề nghiệp phù hợp cho tương lai của chính mình.