Thông báo Về việc đăng ký chứng chỉ tiếng Anh đối với thí sinh xét tuyển theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế vào các ngành của Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc đăng ký chứng chỉ tiếng Anh đối với thí sinh xét tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế vào các ngành đào tạo của Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh như sau:


Trắc nghiệm định hướng nghề nghiệp

Một trong những cơ sở quan trọng trong sự lựa chọn ngành nghề để bảo đảm sự thành công trong học tập cũng như trong nghề nghiệp của mỗi cá nhân đó là việc xác định được "sở thích nghề nghiệp" của bản thân và hiểu rõ hoàn cảnh của chính mình. Hãy bỏ ra 10 phút để cùng trắc nghiệm, khám phá bản thânđịnh hướng nghề nghiệp phù hợp cho tương lai của chính mình.