http://ts.hcmuaf.edu.vn/data/image/khoa%20Cnty.pngXem video giới thiệu

KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y

 

SĐT:  028 389 1711

Website: http://vet.hcmuaf.edu.vn


http://ts.hcmuaf.edu.vn/data/image/khoa%20Co%20khi(2).png

Xem video giới thiệu

KHOA CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ

 

SĐT: 028 3896 0721

Website: http://fme.hcmuaf.edu.vn

 

 http://ts.hcmuaf.edu.vn/data/image/KHOA%20NNSP.jpg

Xem video giới thiệu

KHOA NGOẠI NGỮ SƯ PHẠM

 

SĐT: 028 3722 0727 – 08 3896 7808

Website: http://ffl.hcmuaf.edu.vn

 

http://ts.hcmuaf.edu.vn/data/image/kHOA%20LAMNGHIEP.jpg 

Xem video giới thiệu

KHOA LÂM NGHIỆP

SĐT: 028 3897 5453  - 08 3897 4606

Website: http://ff.hcmuaf.edu.vn

 http://ts.hcmuaf.edu.vn/data/image/BM%20CNHH.jpg

 Xem video giới thiệu

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HOÁ HỌC

SĐT: 028 3724 2527

Website: http://cnhh.hcmuaf.edu.vn

 

 http://ts.hcmuaf.edu.vn/data/image/BM%20CQKTHV.jpg 

Xem video giới thiệu

CHUYÊN NGÀNH THIẾT KẾ CẢNH QUAN CỦA KHOA MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN

 

SĐT: 028 37240 088 

Website:  http://env.hcmuaf.edu.vn                       

 

 

Xem video giới thiệu

 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SĐT: 028 37242 623

Website:  http://fit.hcmuaf.edu.vn

 

 

 

 

 

Số lần xem trang: 3100
Điều chỉnh lần cuối: 19-03-2020

HƯỚNG NGHIỆP CHUYÊN SÂU

Trắc nghiệm định hướng nghề nghiệp (17-03-2018)

Tuân thủ thứ tự trong hướng nghiệp: Nghề - Ngành - Trường (07-08-2016)

Trắc nghiệm khám phá bản thân và sở thích nghề nghiệp (25-05-2016)

Tự khám phá sở thích nghề nghiệp trong việc lựa chọn ngành nghề (20-05-2016)

Tại sao chương trình tiên tiến ngành Thú Y là sự lựa chọn của bạn? (20-05-2016)

Chương trình tiên tiến là gì ? (19-05-2016)