NGÀNH ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC (Tại trường)

Mã ngành

Chăn nuôi

7620105

Nông học

7620109

Thú y

7640101

Khoa học môi trường

7440301

Kế toán

7340301

Quản trị kinh doanh

7340101

Quản lý đất đai

7850103

Ngôn ngữ Anh

7220201

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

7620113

NGÀNH ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC (Địa phương)

Mã ngành

Kinh tế

7310101

Kế toán

7340301

Khoa học môi trường

7440301

Công nghệ chế biến lâm sản

7540301

Chăn nuôi

7620105

Nông học

7620109

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

7620113

Phát triển nông thôn

7620116

Lâm nghiệp

7620201

Thú y

7640101

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

Quản lý đất đai

7850103

Số lần xem trang: 4696
Điều chỉnh lần cuối: 03-07-2021

Vừa làm vừa học

Thông báo tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học, tháng 11 năm 2016 (20-04-2016)