NGÀNH ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC (Tại trường)

Mã ngành

Chăn nuôi

D620105

Nông học

D620109

Thú y

D640101

Khoa học môi trường

D440301

Kế toán

D340301

Quản trị kinh doanh

D340101

Quản lý đất đai

D850103

Ngôn ngữ Anh

D220201

Quản lý tài nguyên và môi trường

D850101

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

D620113

NGÀNH ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC (Địa phương)

Mã ngành

Kinh tế

D310101

Kế toán

D340301

Khoa học môi trường

D440301

Công nghệ chế biến lâm sản

D540301

Chăn nuôi

D620105

Nông học

D620109

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

D620113

Phát triển nông thôn

D620116

Lâm nghiệp

D620201

Thú y

D640101

Quản lý tài nguyên và môi trường

D850101

Quản lý đất đai

D850103

Số lần xem trang: 9077
Điều chỉnh lần cuối: 15-07-2016

Vừa làm vừa học

Thông báo tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học, tháng 11 năm 2016 (20-04-2016)