NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

MÃ TRƯỜNG/ NGÀNH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM NLS

Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

D140215

Ngôn ngữ Anh

D220201

Kinh tế

D310101

Bản đồ học

D310501

Quản trị kinh doanh

D340101

Kế toán

D340301

Công nghệ sinh học

D420201

Khoa học môi trường

D440301

Công nghệ thông tin

D480201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

D510201

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

D510203

Công nghệ kỹ thuật ô tô

D510205

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

D510206

Công nghệ kỹ thuật hóa học

D510401

Kỹ thuật điều khiển và  tự động hóa

D520216

Kỹ thuật môi trường

D520320

Công nghệ thực phẩm

D540101

Công nghệ chế biến thủy sản

D540105

Công nghệ chế biến lâm sản

D540301

Chăn nuôi

D620105

Nông học

D620109

Bảo vệ thực vật

D620112

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

D620113

Kinh doanh nông nghiệp

D620114

Phát triển nông thôn

D620116

Lâm nghiệp

D620201

Nuôi trồng thủy sản

D620301

Thú y

D640101

Quản lý tài nguyên và môi trường

D850101

Quản lý đất đai

D850103

CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

  

Công nghệ thực phẩm

D540101(CTTT)

Thú y

D640101(CTTT)

 CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

  

Quản trị kinh doanh

D340101(CLC)

Công nghệ sinh học

D420201(CLC)

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

D510201(CLC)

Kỹ thuật môi trường

D520320(CLC)

Công nghệ thực phẩm

D540101(CLC)

CHƯƠNG TRÌNH  CỬ NHÂN QUỐC TẾ

  

Thương mại quốc tế

D310106(LKQT)

Kinh doanh quốc tế

D340120(LKQT)

Công nghệ sinh học

D420201(LKQT)

Khoa học và quản lý môi trường

D440301(LKQT)

Công nghệ thông tin

D480201(LKQT)

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp quốc tế

D620114(LKQT)

 PHÂN HIỆU ĐH NÔNG LÂM TẠI GIA LAI

NLG

Kế toán

D340301

Công nghệ thực phẩm

D540101

Nông học

D620109

Lâm nghiệp

D620201

Thú y

D640101

Quản lý tài nguyên và  môi trường

D850101

Quản lý đất đai

D850103

PHÂN HIỆU ĐH NÔNG LÂM TẠI NINH THUẬN

NLN

Quản trị kinh doanh

D340101

Công nghệ thực phẩm

D540101

Nông học

D620109

Nuôi trồng thủy sản

D620301

Thú y

D640101

Quản lý tài nguyên và môi trường

D850101

Quản lý đất đai

D850103

 

Số lần xem trang : :19419
Nhập ngày : 22-05-2016
Điều chỉnh lần cuối :22-07-2016

Lưu ý:(10-08-2015)

Trang liên kết(12-05-2015)

(15-03-2015)