Chương trình tiên tiến Đại học ngành Công nghệ Thực Phẩm là chương trình đào tạo đặc biệt với sự cộng tác của Đại Học California, Davis Hoa Kỳ. Một trong những trường hàng đầu của thế giới. Chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh, với giảng viên quốc tế và Việt Nam.  

Số lần xem trang : :2661
Nhập ngày : 19-05-2016
Điều chỉnh lần cuối :19-05-2016

HƯỚNG NGHIỆP CHUYÊN SÂU