Họ tên:THUY TRINH(22-03-2009)

Câu hỏi:

EM DANG HOC TAI QUANG NGAI,EM THI TRUONG DAI HOC NONG LAM TP.HO CHI MINH TAI TRUONG DUOC KHONG

Trả lời

Em muốn thi tại thành phố Hồ Chí Minh thì trong mục cum trong hồ sơ ĐKDT thi bạn để trống


Số lần xem:4928(Đơn vị nhận câu hỏi:Trang tuyển sinh ĐHNL- Đơn vị trả lời:Trang tuyển sinh ĐHNL)


Các câu hỏi liên quan