Họ tên:Nguyễn Hoàng Lâm(27-03-2013)

Câu hỏi:

Thầy cô cho em hỏi: Em có nguyện vọng thi vào ngành ngôn ngữ anh, khi em xem trên cuốn cẩn nang tuyển sinh thì ngành nào cũng có số chỉ tiêu tại sao chỉ có ngôn ngữ anh là không có? Vậy trường mi2nnh lấy chỉ tiêu ngành ngôn ngữ anh năm nay bao nhiêu? Cảm ơn các thầy cô