Họ tên:nguyen tan hung(02-08-2013)

Câu hỏi:

lam sao de biet em dung thu hang bao nhieu trong nghanh quan ly dat dai

Trả lời

 trường không có thống kê chính thức nào như thế nhé


Số lần xem:1888(Đơn vị nhận câu hỏi:Trang tuyển sinh ĐHNL- Đơn vị trả lời:Trang tuyển sinh ĐHNL)


Các câu hỏi liên quan