Họ tên:trung kiên 11032011(26-03-2013)

Câu hỏi:

thưa thầy cô ngành công nghệ sinh học gồm có 2 chuyên ngành vậy lúc ghi hồ sơ có phải ghi rõ tên chuyên ngành ra không vì cả 2 ngành( công nghệ sinh học và công nghẹ sinh học môi trường) cùng chung 1 mã ngành> mong thầy cô cho em lời khuyên! em cảm ơn