Họ tên:Trần Thị Xuân Hương(05-09-2014)

Câu hỏi:

Cho em hỏi, ngành quản trị kinh doanh trong ngành đó có học về những chuyên ngành gì? Trong đó có chuyên ngành Quản trị tài chính - ngân hàng không?

Trả lời

 Ngành Quản trị kinh doanh gồm 3 chuyên ngành

- QTKD tổng hợp

-QTKD Thương Mại

- Quản trị tài chính


Số lần xem:860(Đơn vị nhận câu hỏi:Trang tuyển sinh ĐHNL- Đơn vị trả lời:Trang tuyển sinh ĐHNL)


Các câu hỏi liên quan