Họ tên:Nguyễn Hoàng Duy(22-07-2013)

Câu hỏi:

Ngành thú y bắt buộc phải có bằng tiếng anh? nếu em học không giỏi T.Anh vậy vừa đi học vừa rèn lại T.Anh có được không?