Họ tên:nguyễn khánh linh(06-07-2013)

Câu hỏi:

với số điểm 17 thì có an toàn trong mùa tuyển sinh năm nay của ngành công nghệ thực phẩm không ?

Trả lời

Hiện nay chưa nói trước được điều gì cả

 


Số lần xem:2158(Đơn vị nhận câu hỏi:Trang tuyển sinh ĐHNL- Đơn vị trả lời:Trang tuyển sinh ĐHNL)


Các câu hỏi liên quan