Họ tên:huynh van thien(21-07-2013)

Câu hỏi:

co em hoi truong min khi nao cong bo diem thi dh,va diem chuan nam nay co tang khong