Họ tên:nguyễn anh kiệt(12-07-2013)

Câu hỏi:

học phí cũa ngành bão vệ thực vật là bao nhiêu 1 năm

Trả lời

Trường ĐH Nông Lâm đào tạo theo học chế tín chỉ, một tín chỉ 122.000đ


Số lần xem:1828(Đơn vị nhận câu hỏi:Trang tuyển sinh ĐHNL- Đơn vị trả lời:Trang tuyển sinh ĐHNL)


Các câu hỏi liên quan