Họ tên:Trịnh Hoàng Nhựt(02-08-2013)

Câu hỏi:

Em thi Đại Học năm 2013 được 15,5 điểm(cộng luôn điểm ưu tiên),em rớt NV1 chuyên ngành quản lý tài nguyên và môi trường. Vậy cho em hỏi, em muốn chuyển sang ngành khác trong trường thì cần hồ sơ gì, và cách thức xét ra sao? Liệu em co thể đậu vào ngành nào khác trong trường?