Tổ hợp môn xét tuyển: Toán-Lý-Hoá; Toán-Hóa-Sinh; Toán-Sinh-Tiếng AnhToán-Ngữ Văn-Tiếng Anh (Mã ngành: 7859002)

WebsiteKhoa Môi trường và tài nguyên

 Ngành học Tài nguyên và du lịch sinh thái (được phát triển từ chuyên ngành Quản lý tài nguyên và du lịch sinh thái) cung cấp các kiến thức cơ bản về các môn khoa học tự nhiên, kiến thức về các quá trình sinh hóa lý trong môi trường, nắm bắt được các cơ chế diễn tra trong môi trường, hệ sinh thái, tài nguyên thiên nhiên; những xu hướng biến động do con người và các giải pháp để quản lý sử dụng hợp lý, giảm thiểu sự cạn kiệt tài nguyên; có hiểu biết cơ bản về hệ sinh thái và sự tương tác của các cấu thành trong hệ sinh thái; có kiến thức rộng về các vấn đề liên quan đến môi trường, tài nguyên & du lịch sinh thái, giải quyết các vấn đề đặt ra liên quan đến bảo vệ môi trường tại các cơ sở hay vùng lãnh thổ.

  Sinh viên được trang bị các kỹ năng giao tiếp khéo léo và nhanh nhạy, phản ứng tốt và tích cực với các tình huống nằm ngoài dự đoán; có khả năng nhận biết các vấn đề về môi trường; có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm; kỹ năng về sinh học bảo tồn, địa lý du  lịch, quản lý cảnh quan, quản trị du lịch, quy họach phát triển du lịch sinh thái bền vững, có khả năng xây dựng, quản lý thực hiện các đề án về xây dựng tôn tạo các cảnh quan phục vụ du lịch sinh thái hoặc hướng dẫn du lịch sinh thái và các dịch vụ có liên quan.

 Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các Sở du lịch, công ty dịch vụ du lịch, khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, khu di tích lịch sử,…. hoặc có điều kiện tự thành lập các công ty dịch vụ du lịch sinh thái.

 

Số lần xem trang: 12172
Điều chỉnh lần cuối: 03-07-2021

Đại học chính quy

Ngành Hệ thống thông tin (25-02-2020)

Ngành Lâm nghiệp đô thị (25-02-2020)

Ngành Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên (25-02-2020)

>>Ngành Bất động sản (25-02-2020)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO (25-02-2020)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC (23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC (23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (Chương trình tiên tiến) (23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (23-05-2016)

Xem thêm ...