Tổ hợp môn xét tuyển: Toán-Lý-Hóa; Toán-Lý-Tiếng Anh; Toán-Hóa-Sinh; Toán-Sinh-Tiếng Anh (Mã ngành: 7540101)

Website: Khoa Công nghệ thực phẩm

Ngành Công nghệ thực phẩm gồm 3 chuyên ngành chính: Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm, Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm và dinh dưỡng người, Bảo quản chế biến nông sản và vi sinh thực phẩm

CHUYÊN NGÀNH BẢO QUẢN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM

Ngành học cung cấp các kiến thức cơ bản, cơ sở, chuyên môn nhằm giúp sinh viên có khả năng hoạt động độc lập; cải tiến, đổi mới các quy trình công nghệ bảo quản, chế biến sản xuất nông sản, thực phẩm cũng như công tác tốt trong các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, các thành phần kinh tế…có liên quan.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong các doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh, cơ sở sản xuất chế biến nông sản-thực phẩm hay trong các cơ sở nghiên cứu và phát triển kỹ thuật bảo quản, chế biến các sản phẩm từ thịt, cá; nghiên cứu và phát triển kỹ thuật bảo quản, chế biến các loại rau và trái cây; nghiên cứu các kỹ thuật bảo quản nông sản; nghiên cứu kiểm tra chất lượng sản phẩm.

* CHUYÊN NGÀNH BQCBNSTP & DINH DƯỠNG NGƯỜI

Ngành học đào tạo nguồn nhân lực có khả năng công tác ở các vị trí tư vấn dinh dưỡng, phát triển các sản phẩm dinh dưỡng, kiểm định chất lượng dinh dưỡng trong các công ty cung cấp thực phẩm (bếp ăn khu công nghiệp, nhà hàng, dịch vụ du lịch…), đánh giá tình hình dinh dưỡng và lập kế hoạch can thiệp dinh dưỡng cộng đồng… đáp ứng một cách thiết thực nhu cầu phát triển của xã hội trong quá trình hội nhập. Đồng thời có thể tiếp tục theo học các chương trình đào tạo sau đại học trong nước hoặc ngoài nước.

Sinh viên được trang bị các kỹ năng như: tham gia vào việc xây dựng và thực hiện một quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt, quy chế quản lý chặt chẽ về sản xuất và kinh doanh thực phẩm để hạn chế tối đa nguy cơ và số vụ ngộ độc thực phẩm mà hậu quả của nó chẳng những ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ và tính mạng của người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống nhân dân và ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong các doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh, cơ sở sản xuất chế biến nông sản - thực phẩm ngoài ra còn có thể thích hợp công tác tại các Viện hay Trung tâm nghiên cứu về dinh dưỡng người, các Trung tâm tư vấn về dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng,…

* CHUYÊN NGÀNH BQCBNS VÀ VI SINH THỰC PHẨM

Ngành học cung cấp kiến thức và kỹ năng chung về bảo quản và chế biến nông sản thực phẩm, cung cấp cho người học hiểu biết sâu sắc về ảnh hưởng bất lợi và ứng dụng của vi sinh vật trong lĩnh vực chế biến và bảo quản cũng như những kỹ thuật để kiểm soát và kiểm nghiệm vi sinh trong thực phẩm nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến nông sản thực phẩm hoặc công tác tại các Viện hay các trung tâm nghiên cứu về dinh dưỡng, về vi sinh thực phẩm, các trung tâm tư vấn về sức khỏe cộng đồng... hoặc tham gia trong công tác kiểm tra thẩm định chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Số lần xem trang: 8961
Điều chỉnh lần cuối: 09-04-2020

Đại học chính quy

Ngành Hệ thống thông tin (tuyển sinh năm 2020) (25-02-2020)

Ngành Lâm nghiệp đô thị (tuyển sinh năm 2020) (25-02-2020)

Ngành Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên (tuyển sinh năm 2020) (25-02-2020)

>>Ngành Tài nguyên và Du lịch sinh thái (tuyển sinh năm 2020) (25-02-2020)

>>Ngành Bất động sản (tuyển sinh năm 2020) (25-02-2020)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO (tuyển sinh năm 2020) (25-02-2020)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC (23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC (23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (Chương trình tiên tiến) (23-05-2016)

Xem thêm ...