Tổ hợp môn xét tuyển: Toán-Lý-Hoá; Toán-Lý-Tiếng Anh; Toán-Hoá-Sinh; Toán-Sinh-Tiếng Anh (Mã ngành: 7540101T)

Website: Chương trình tiên tiến ngành Công nghệ thực phẩm

Chương trình đào tạo được thiết kế trên cơ sở chương trình của trường đối tác là Đại học California Davis (UC Davis), Hoa Kỳ, một trong top 50 các trường đại học thế giới. Quá trình đào tạo sẽ do các giảng viên của Khoa Công nghệ Thực phẩm, trường Đại học Nông Lâm đảm nhiệm cùng với sự tham gia trực tiếp và sự cố vấn của các giáo sư trường UC Davis. 

 Nội dung giảng dạy, điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị thực hành thực tập, hướng tới chuẩn mực quốc tế với tất cả các môn học chuyên ngành đều sử dụng tiếng Anh. Ngoài ra, trong quá trình đào tạo, sinh viên có cơ hội tham gia các đợt thực tập ngắn hạn ở nước ngoài.

Ngành học đào tạo nguồn nhân lực được trang bị các phẩm chất tiên tiến: có đạo đức tốt, kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng thực hành và quản lý doanh nghiệp tốt, sử dụng thành thạo Anh ngữ. Có khả năng hội nhập tốt trong môi trường làm việc mang tính toàn cầu hóa, đáp ứng một cách thiết thực nhu cầu phát triển của xã hội trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Đồng thời có thể tiếp tục theo học các chương trình đào tạo sau đại học tại các nước phát triển trên thế giới.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên chương trình tiên tiến có khả năng làm việc ở những vị trí quan trọng trong các công ty sản xuất thực phẩm trong và ngoài nước; quản trị sản xuất, quản lý chất lượng, xây dựng và thực hiện các chương trình phát triển sản phẩm mới; các cơ sở nghiên cứu như Viện, Trường; các cơ sở kinh doanh thực phẩm. 

Số lần xem trang: 11848
Điều chỉnh lần cuối: 31-03-2018

Đại học chính quy

Ngành Hệ thống thông tin (25-02-2020)

Ngành Lâm nghiệp đô thị (25-02-2020)

Ngành Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên (25-02-2020)

>>Ngành Tài nguyên và Du lịch sinh thái (25-02-2020)

>>Ngành Bất động sản (25-02-2020)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO (25-02-2020)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC (23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC (23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (23-05-2016)

Xem thêm ...