Tổ hợp môn xét tuyển: Toán, Lý-Hoá; Toán-Lý-Tiếng Anh; Toán-Hóa-Tiếng Anh (Mã ngành: 7480201)

Website: Khoa Công nghệ thông tin

Ngành học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu của ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước và phục vụ nhu cầu xuất khẩu lao động.

 Sinh viên được trang bị về kiến thức cơ sở ngành: về các công nghệ giải pháp trên nền tảng Java như: JSP/Servlet, J2EE, JSF, Struts, Spring, Hibernate; các công nghệ web; lập trình hướng đối tượng; cấu trúc dữ liệu và giải thuật; kỹ thuật cơ sở dữ liệu; phân tích và thiết kế hệ thống; cấu trúc máy tính; mạng máy tính.

Ở năm học cuối sinh viên có thể chọn chuyên ngành: hệ thống thông tin (information systems technology) hoặc mạng máy tính và truyền thông (computer networks and communication technology) và công nghệ phần mềm.

* CHUYÊN NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH: SV được trang bị kiến thức và kỹ năng về hệ thống mạng máy tính; khả năng thiết kế, quản trị và bảo trì mạng LAN; thiết kế và lắp đặt bộ chuyển mạch (SWITCH) và bộ định tuyến (ROUTER) trong môi trường mạng của công ty với cấu trúc LAN & WAN; nâng cấp hoạt động của mạng và tổ chức hệ thống bảo mật cho công ty; xử lý các sự cố mạng; quản trị hệ thống mạng máy tính với hệ điều hành Windows và LINUX; cài đặt, cấu hình máy chủ, xử lý sự cố; xây dựng và triển khai chính sách và hệ thống bảo mật mạng máy tính; phục hồi dữ liệu; nắm vững kiến thức, xây dựng và triển khai các giải pháp mạng.

* CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN: SV được trang bị kiến thức và kỹ năng về cơ sở dữ liệu, các hệ quản trị cơ sở dữ liệu; hiểu rõ phương pháp ánh xạ mô hình đối tượng vào mô hình dữ liệu quan hệ; có kiến thức về lập trình ứng dụng web, các vấn đề an toàn và bảo mật ứng dụng web; có khả năng phân tích, thiết kế hệ thống theo hướng đối tượng với ngôn ngữ mô tả UML; khả năng đọc được các bản phân tích, thiết kế, xây dựng và phát triển các hệ thống thông tin cho một tổ chức, doanh nghiệp, tham gia vào các dự án có quy mô lớn; có khả năng đảm nhận các vị trí công việc trong lĩnh vực phần mềm như: lập trình viên, chuyên gia về phân tích & thiết kế, quản trị dự án, quản trị cơ sở dữ liệu, thiết kế & lập trình web, ...

* CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM: SV được trang bị kiến thức và kỹ năng để hiểu rõ các quy trình phần mềm, phương pháp triển khai phần mềm và khả năng áp dụng; hiểu được các bản phân tích, thiết kế hệ thống phần mềm; có khả năng thiết kế kiến trúc của hệ thống phần mềm; nắm được phương pháp phân tích và thiết kế hướng đối tượng; nắm được những nguyên tắc trong thiết kế giao diện để giao tiếp giữa người và máy; có kỹ năng để thực hiện kiểm thử chất lượng phần mềm; có kiến thức cơ bản trong quản lý dự án phần mềm.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể trở thành lập trình viên chuyên nghiệp, thiết kế, cài đặt, quản trị mạng máy tính; thiết kế, cài đặt và quản trị các hệ cơ sở dữ liệu trên mạng; thiết kế và quản trị Website, có thể làm việc trong các tổ chức, công ty có ứng dụng công nghệ thông tin như :

-    Các công ty phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm.

-    Các công ty tư vấn thiết kế giải pháp về mạng, các giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp.

-    Các công ty phân phối và bảo trì các thiết bị máy tính.

-    Bộ phận vận hành và phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng.

-    Các doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ thông tin.

Số lần xem trang: 11862
Điều chỉnh lần cuối: 03-07-2021

Đại học chính quy

Ngành Hệ thống thông tin (25-02-2020)

Ngành Lâm nghiệp đô thị (25-02-2020)

Ngành Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên (25-02-2020)

>>Ngành Tài nguyên và Du lịch sinh thái (25-02-2020)

>>Ngành Bất động sản (25-02-2020)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO (25-02-2020)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC (23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC (23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (Chương trình tiên tiến) (23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (23-05-2016)

Xem thêm ...