Tổ hợp môn xét tuyểnToán, Lý-Hoá; Toán-Lý-Tiếng Anh; Toán-Hóa-Tiếng Anh (Mã ngành: dự kiến )

WebsiteKhoa Cơ khí

Ngành học Công nghệ Kỹ thuật Năng lượng Tái tạo đào tạo sinh viên nắm vững và áp dụng các kiến thức chung, cơ sở ngành và chuyên ngành trong lĩnh vực Năng lượng, đặc biệt là lĩnh vực Năng lượng Tái tạo. Sinh viên có khả năng sử dụng thành thạo các kỹ năng chuyên môn, có khả năng tư duy sáng tạo, có kỹ năng phân tích, tổng hợp, giải quyết vấn đề và hội nhập quốc tế.

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng tính toán, thiết kế, xây dựng qui trình công nghệ và vận hành các hệ thống Năng lượng Tái tạo: Năng lượng mặt trời & điện mặt trời, Năng lượng sinh khối, Năng lượng gió, Thủy điện & các dạng Năng lượng khác, …; có kiến thức cơ bản về Công nghệ lưu trữ năng lượng, Tối ưu hóa hệ thống năng lượng, Tiết kiệm năng lượng,…

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Năng lượng Tái tạo trang bị cho sinh viên những năng lực để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động đang rất đa dạng nhưng cũng rất chuyên nghiệp hiện nay, sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại các công ty, nhà máy các cơ quan quản lý nhà nước, trường viện nghiên cứu với các vị trí làm việc phù hợp với chuyên môn:

- Nhân viên thiết kế hệ thống tại các công ty Năng lượng Tái tạo.

- Nhân viên kỹ thuật tại các nhà máy Năng lượng Tái tạo.

- Nhân viên tại các cơ quan quản lý Nhà nước về Năng lượng Tái tạo. 

- Giảng viên/nghiên cứu viên tại các trường viện cùng chuyên môn.

 

Số lần xem trang: 8962
Điều chỉnh lần cuối: 30-07-2020

Đại học chính quy

Ngành Hệ thống thông tin (tuyển sinh năm 2020) (25-02-2020)

Ngành Lâm nghiệp đô thị (tuyển sinh năm 2020) (25-02-2020)

Ngành Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên (tuyển sinh năm 2020) (25-02-2020)

>>Ngành Tài nguyên và Du lịch sinh thái (tuyển sinh năm 2020) (25-02-2020)

>>Ngành Bất động sản (tuyển sinh năm 2020) (25-02-2020)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC (23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC (23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (Chương trình tiên tiến) (23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (23-05-2016)

Xem thêm ...