Tổ hợp môn xét tuyểnToán, Lý-Hoá; Toán-Lý-Tiếng Anh; Toán-Vật lý-Địa lý; Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh (Mã ngành: 7340116 )

WebsiteKhoa Quản lý đất đai và thị trường BĐS

   Ngành học Bất động sản (được phát triển từ chuyên ngành Thị trường bất động sản) cung cấp các kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực quản lý và hoạt động kinh doanh về bất động sản, đáp ứng với yêu cầu phát triển thị trường bất động sản hiện tại và trong tương lai, góp phần thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế nước nhà.

Sinh viên được trang bị những kiến thức căn bản về kinh tế học, quản trị kinh doanh căn bản, kiến trúc và xây dựng, về quy hoạch (như quy hoạch sử dụng đất, đất đô thị và khu dân cư nông thôn) và phát triển cơ sơ hạ tầng, pháp luật đất đai và bất động sản, tín dụng-ngân hàng, tin học ứng dụng, cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin địa lý (GIS), hệ thống thông tin đất (LIS), khoa học đất cơ bản, kỹ thuật trắc địa, kỹ thuật bản đồ và bản đồ địa chính, đánh giá đất và phân hạng đất, đánh giá tác động môi trường…

Sinh viên có khả năng tiếp cận thị trường bất động sản, khả năng truyền đạt thông tin; có thể giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn một cách độc lập; thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về bất động sản theo luật định; nắm vững công nghệ, sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng phục vụ công tác quản lý; có khả năng xây dựng, điều hành và quản lý các dự án kinh doanh bất động sản; có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý thị trường bất động sản theo pháp luật hiện hành;

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể công tác trong ngành địa chính và các ngành liên quan đến quản lý sử dụng đất đai và bất động sản trong hệ thống từ trung ương đến địa phương, các công ty kinh doanh bất động sản. Sinh viên tốt nghiệp có thể trở thành các chuyên gia kỹ thuật (quy hoạch, đo đạc, bản đồ, thiết kế, thi công và phục vụ quá trình sản xuất BĐS)các chuyên gia kinh tế (đầu tư kinh doanh, định giá, môi giới)các chuyên gia quản lý vận hành BĐS (quản lý, khai thác kinh doanh và duy trì trạng thái kỹ thuật của các bất động sản).


 

Số lần xem trang: 12731
Điều chỉnh lần cuối: 03-07-2021

Đại học chính quy

Ngành Hệ thống thông tin (25-02-2020)

Ngành Lâm nghiệp đô thị (25-02-2020)

Ngành Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên (25-02-2020)

>>Ngành Tài nguyên và Du lịch sinh thái (25-02-2020)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO (25-02-2020)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC (23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC (23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (Chương trình tiên tiến) (23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (23-05-2016)

Xem thêm ...