Tổ hợp môn xét tuyểnToán-Lý-Hoá; Toán-Hóa-Sinh; Toán-Ngữ Văn-Tiếng Anh; Toán-Sinh-Tiếng Anh (Mã ngành: 7620211)

WebsiteKhoa Lâm nghiệp

Đào tạo những kỹ sư lâm nghiệp chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng, có khả năng quản lý, tổ chức phát triển bền vững tài nguyên môi trường và chức năng nghiệp vụ khác của rừng.


KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐỢT 1 NV BỔ SUNG


ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN ĐỢT 2 (BỔ SUNG) TẠI ĐÂY !

Nhập SBD hoặc họ tên không dấu

 

Lưu ý :
Dữ liệu cập nhật lúc 15h00 ngày 02/09/2016