Căn cứ Quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy, CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 603/BGDĐT-GDĐH về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh thông báo về  việc   tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào bậc đại học hệ chính quy năm 2017 của Trường như sau:

Click TẠI ĐÂY để xem toàn bộ thông báo

Số lần xem trang : :1587
Nhập ngày : 24-03-2017
Điều chỉnh lần cuối :24-03-2017

Kết quả tuyển sinh >> Đại học chính qui

>>NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG(02-03-2017)

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐỢT 1 NV BỔ SUNG ()