Tổ hợp môn xét tuyểnToán-Lý-Hoá; Toán-Hóa-Sinh; Toán-Ngữ Văn-Tiếng Anh; Toán-Sinh-Tiếng Anh (Mã ngành: 7620211)

WebsiteKhoa Lâm nghiệp

Đào tạo những kỹ sư lâm nghiệp chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng, có khả năng quản lý, tổ chức phát triển bền vững tài nguyên môi trường và chức năng nghiệp vụ khác của rừng.

  Sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng như: phân tích các hệ sinh thái môi trường, sinh thái rừng; phân tích các hệ thống kỹ thuật và công nghệ trong quản lý tài nguyên rừng và môi trường; áp dụng các kiến thức xã hội, kinh tế, pháp luật vào công tác quản lý bảo vệ rừng và môi trường; giám sát và đánh giá diễn biến tài nguyên rừng và môi trường; tổ chức thực hiện các chương trình điều tra, phân tích đánh giá tài nguyên rừng và môi trường; thiết kế và tổ chức thực hiện các phương án quản lý tài nguyên rừng, môi trường bền vững; làm việc trong các vùng rừng với các cộng đồng dân tộc khác nhau với cách tiếp cận sinh thái nhân văn trong giao tiếp và thúc đẩy các hoạt động quản lý với các bên liên quan.

 Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể:

-        Đảm trách công việc liên quan đến lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng tại: các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến tài nguyên rừng và môi trường, các doanh nghiệp, các viện và trung tâm nghiên cứu về tài nguyên rừng và môi trường bền vững, các cơ sở đào tạo, các cơ quan điều tra, quy hoạch rừng, các khu du lịch sinh thái, khu bảo tồn thiên nhiên, các vườn quốc gia, các cơ quan quản lý nhà nước về nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn các cấp.

-        Làm việc tại các trường, phòng Khoa học & Công nghệ, các sở, phòng ban ở các tỉnh, huyện trong cả nước về lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng;

-        Làm việc tại các viện điều tra qui hoạch - quản lý tài nguyên rừng, các trung tâm ứng và triển khai lâm nghiệp, các trung tâm khuyến nông, khuyến lâm.

-        Giảng dạy ngành quản lý tài nguyên rừng - ngành lâm nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp và các trường dạy nghề…;

-        Có thể làm chuyên gia tư vấn cho các chương trình, dự án về lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng và phát triển lâm nghiệp.

Số lần xem trang : :3100
Nhập ngày : 02-03-2017
Điều chỉnh lần cuối :31-03-2018

Kết quả tuyển sinh >> Đại học chính qui

Thông báo về việc tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào Đại học chính quy năm 2017(24-03-2017)

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐỢT 1 NV BỔ SUNG ()