(AGRICULTURAL - FOOD PRODUCTS PROCESSING & HUMAN NUTRITION) Chỉ tiêu tuyển: 60

 

CHUYÊN NGÀNH BQCBNSP & DINH DƯỠNG NGƯỜI
 (AGRICULTURAL - FOOD PRODUCTS PROCESSING & HUMAN NUTRITION)
Chương trình được thiết kế dựa trên mối tương quan giữa thực phẩm và sức khỏe con người. Bao gồm các vấn đề về các công nghệ chế biến thực phẩm và giá trị dinh dưỡng của thực phẩm cũng như ảnh hưởng của các chất dinh dưỡng đến sự phát triển cơ thể và sức khỏe.
Mục tiêu đào tạo:Đào tạo nguồn nhân lực có khả năng công tác ở các vị trí tư vấn dinh dưỡng, phát triển các sản phẩm dinh dưỡng, kiểm định chất lượng dinh dưỡng trong các công ty cung cấp thực phẩm (bếp ăn khu công nghiệp, nhà hàng, dịch vụ du lịch…), đánh giá tình hình dinh dưỡng và lập kế hoạch can thiệp dinh dưỡng cộng đồng… đáp ứng một cách thiết thực nhu cầu phát triển của xã hội trong quá trình hội nhập. Đồng thời có thể tiếp tục theo học các chương trình đào tạo sau đại học trong nước hoặc ngoài nước.
Việc làm sau khi tốt nghiệp: Kỹ sư ngành bảo quản chế biến nông sản thực phẩm chuyên ngành dinh dưỡng người có thể làm việc trong các doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh, cơ sở sản xuất chế biến nông sản - thực phẩm ngoài ra còn có thể thích hợp công tác tại các Viện hay Trung tâm nghiên cứu về dinh dưỡng người, các Trung tâm tư vấn về dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng,… Do sẽ hoạt động trong thời kỳ đổi mới với kinh tế nhiều thành phần, bên cạnh phát triển giao lưu thương mại, cạnh tranh làm cho thị trường thực phẩm ngày càng phong phú, đa dạng cả thực phẩm nhập khẩu cũng như thực phẩm sản xuất trong nước, đòi hỏi sinh viên tham gia vào việc xây dựng và thực hiện một quy trình kỹ thụât nghiêm ngặt, quy chế quản lý chặt chẽ về sản xuất và kinh doanh thực phẩm để hạn chế tối đa nguy cơ và số vụ ngộ độc thực phẩm mà hậu quả của nó chẳng những ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ và tính mạng của người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống nhân dân và ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Số lần xem trang: 8559
Điều chỉnh lần cuối: 29-02-2012

NGÀNH CHĂN NUÔI (10-03-2007)

Chuyên ngành Thiết kế cảnh quan (10-03-2007)

NGÀNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC (10-03-2007)

Chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng (10-03-2007)

NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (10-03-2007)

NGÀNH BẢO QUẢN & CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM (10-03-2007)

Chuyên ngành BQCBNS và vi sinh thực phẩm (10-03-2007)

NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC (10-03-2007)

NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (10-03-2007)

NGÀNH CẢNH QUAN VÀ KỸ THUẬT HOA VIÊN (10-03-2007)

Xem thêm ...