CHUYÊN NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
 (AQUACULTURE)
Mục tiêu đào tạo: Đào tạo kỹ sư có kiến thức, kỹ năng thực hành và vận dụng vào thực tiễn bao gồm các lĩnh vực nuôi trồng, chế biến, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Ở năm học cuối, sinh viên có thể chọn lựa một trong hai chuyên ngành: nuôi trồng hoặc bệnh học thủy sản.
 Sinh viên được trang bị kiến thức chuyên môn về các hệ thống nuôi trồng thủy sản; có kiến thức về các công nghệ sản xuất thức ăn, sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản; có kiến thức về quản lý môi trường nuôi, phòng trị bệnh và quản lý chất lượng các sản phẩm thủy sản; có kiến thức về hoạch định phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững; có kiến thức về bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản.
  Khi tốt nghiệp sinh viên có các kỹ năng như: Có khả năng thiết kế, tổ chức và quản lý các hoạt động nuôi trồng thủy sản; có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm theo yêu cầu công việc; có khả năng tham gia nghiên cứu và cải tiến công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm mới phục vụ thị trường trong nước và nước ngoài;có khả năng tư vấn kỹ thuật về hoạch định phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững;có khả năng cung cấp dịch vụ và chuyển giao công nghệ nuôi trồng thủy sản;có năng lực giảng dạy tại các trường cao đẳng, trung cấp và dạy nghề về nuôi trồng thủy sản; có khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên môn tiếng Anh và sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp thông thường (đạt chuẩn Bằng B Quốc gia, TOEIC 400, TOEFL 400, IELTS 4,0);Có khả năng sử dụng tin học phục vụ cho công việc chuyên môn và quản lý;
Việc làm sau khi tốt nghiệp: Kỹ sư ngành nuôi trồng thủy sản có thể làm việc tại
-        Cơ sở nuôi trồng thủy sản
-        Cơ sở sản xuất, dịch vụ giống và thức ăn nuôi trồng thủy sản
-        Công ty tư vấn và chuyển giao công nghệ nuôi trồng thủy sản
-        Cơ quan khuyến ngư và quản lý nguồn lợi thủy sản
-        Cơ quan quản lý nhà nước về nuôi trồng- chế biến thủy sản
-        Cơ sở nghiên cứu ( Viện, Trung Tâm,...) nuôi trồng và kinh tế thủy sản
-        Cơ sở đào tạo (Trường trung cấp chuyên nghiệp, Đại học,...) nuôi trồng thủy sản

Số lần xem trang: 8546
Điều chỉnh lần cuối: 16-02-2012

NGÀNH CHĂN NUÔI (10-03-2007)

Chuyên ngành Thiết kế cảnh quan (10-03-2007)

NGÀNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC (10-03-2007)

Chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng (10-03-2007)

NGÀNH BẢO QUẢN & CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM (10-03-2007)

Chuyên ngành BQCBNSP & Dinh dưỡng người (10-03-2007)

Chuyên ngành BQCBNS và vi sinh thực phẩm (10-03-2007)

NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC (10-03-2007)

NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (10-03-2007)

NGÀNH CẢNH QUAN VÀ KỸ THUẬT HOA VIÊN (10-03-2007)

Xem thêm ...