CHUYÊN NGÀNH CHĂN NUÔI
 
(Công nghệ kỹ thuật sản xuất vật nuôi)
(ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY)
Đào tạo kỹ sư có năng lực chuyên môn về chăn nuôi, bao gồm thực hiện các thao tác phòng thí nghiệm; xây dựng và thực hiện, chỉ đạo thực hiện các qui trình chăn nuôi cho các loài thú nông nghiệp; có hiểu biết về di truyền giống, thức ăn dinh dưỡng và kỹ thuật chăn nuôi đối với các loài thú nông nghiệp; hiểu biết về thị trường chăn nuôi; kiến thức về tiếp thị, giao tiếp; có kiến thức về một số ngành liên quan gần như các bệnh thông thường của thú nuôi, chăn nuôi thú cảnh, nuôi thủy sản, trồng trọt; có thể đọc tài liệu chuyên ngành tiếng Anh hoặc tiếng Pháp; có trình độ tiếng Anh tương đương với trình độ B theo chuẩn quốc gia.
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có các kỹ năng nhưkỹ thuật phòng thí nghiệm liên quan chăn nuôi, nhất là về lãnh vực di truyền giống, thụ tinh nhân tạo và phân tích thức ăn; tự thiết kế, thực hiện thí nghiệm chuyên ngành; thực hiện, chỉ đạo thực hiện các quy trình chăn nuôi tại trại chăn nuôi; sử dụng máy vi tính với các phần mềm văn phòng và phần mềm phân tích thống kê cho các công việc lưu trữ dữ liệu, phân tích thống kê, lập báo cáo, trình bày báo cáo.
Việc làm sau khi tốt nghiệp: Kỹ sư Chăn nuôi (chuyên ngành Chăn nuôi hoặc chuyên ngành Công nghệ sản xuất thức ăn) sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong lãnh vực nghiên cứu tại trường đại học, viện nghiên cứu hoặc lãnh vực sản xuất, kinh doanh, quản lý nhà nước như các công ty sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi, các công ty kinh doanh thuốc thú y, các công ty sản xuất và kinh doanh có liên quan đến chăn nuôi thú y, các trạm khuyến nông, phòng nông nghiệp địa phương, các trại chăn nuôi hoặc tự điều hành trang trại, kinh doanh trong lãnh vực chăn nuôi.
Sau khi tốt nghiệp kỹ sư chăn nuôi, nếu muốn sinh viên có thể tham dự các lớp đào tạo bằng hai: Bác sĩ thú y hay kỹ sư Bảo quản Chế biến Nông sản Thực phẩm,... trong khoảng 1,5 đến 2 năm hoặc học sau đại học (Tiến sĩ, Thạc sĩ) tại trường hoặc dự lớp cao học nghề (DESS) về “Chăn nuôi-Vệ sinh-Môi trường và Chất lượng” do Đại học Tours (Cộng Hoà Pháp) liên kết đào tạo (giảng dạy bằng tiếng Pháp và tiếng Anh) để lấy bằng M.Sc Châu Âu (thời gian 2 năm), dự lớp “Chăn nuôi bền vững” (tuyển qua phỏng vấn của Hội đồng) do chương trình SAREC (tài trợ của Chính phủ Thụy Điển) với thời gian đào tạo là hai năm, giảng bằng tiếng Anh để lấy bằng Thạc sĩ - M.Sc.

Số lần xem trang: 8532
Điều chỉnh lần cuối: 16-02-2012

Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật sản xuất thức ăn chăn nuôi (10-03-2007)

NGÀNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC (10-03-2007)

Chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng (10-03-2007)

NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (10-03-2007)

NGÀNH BẢO QUẢN & CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM (10-03-2007)

Chuyên ngành BQCBNSP & Dinh dưỡng người (10-03-2007)

Chuyên ngành BQCBNS và vi sinh thực phẩm (10-03-2007)

NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC (10-03-2007)

NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (10-03-2007)

Chuyên ngành Thiết kế cảnh quan (10-03-2007)

Xem thêm ...