Xem chi tiết thông báo tại đây

Số lần xem trang : :3841
Nhập ngày : 14-06-2017
Điều chỉnh lần cuối :04-01-2018

Tuyển sinh >> Liên thông ĐH và Vừa làm vừa học

Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học đợt 1 tháng 06/2017 (14-06-2017)

Thông báo Tuyển sinh ĐH hệ Vừa làm Vừa học (tháng 11/2016)(12-09-2016)

Thông báo tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học (hệ vừa làm vừa học) năm 2016(07-07-2016)

Thông báo Tuyển sinh Đại học hệ Liên thông chính quy (tháng 11/2016)(20-04-2016)

Thông báo tuyển sinh liên thông đại học chính quy tháng 4 năm 2016(03-03-2016)