Tổ hợp môn xét tuyển: Toán-Lý-Hoá;Toán-Hóa-Sinh;Toán-Hóa-Tiếng Anh;Toán-Sinh-Tiếng Anh (Mã ngành: 7640101T)

Website: Chương trình đại học tiên tiến ngành Thú Y

Chương trình đào tạo được thiết kế trên cơ sở chương trình của trường đối tác là Đại học Queensland, Úc Châu, một trong top 100 các trường đại học thế giới. Quá trình đào tạo sẽ do các giảng viên của Khoa Chăn nuôi - Thú y, trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đảm nhiệm cùng với sự tham gia trực tiếp và sự cố vấn của các giáo sư trường Queensland

 Nội dung giảng dạy, điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị thực hành thực tập, hướng tới chuẩn mực quốc tế với tất cả các môn học chuyên ngành đều sử dụng tiếng Anh. Ngoài ra, trong quá trình đào tạo, sinh viên có cơ hội tham gia các đợt thực tập ngắn hạn ở nước ngoài.

Bác sĩ thú y tốt nghiệp chương trình tiên tiến có khả năng làm việc ở những vị trí quan trọng trong các công ty thú y trong và ngoài nước quản trị sản xuất như: quản lý chất lượng, xây dựng và thực hiện các chương trình phát triển sản phẩm thú y mới…; các cơ sở nghiên cứu như Viện, Trường; các cơ sở dịch vụ-kinh doanh thú y. 

Số lần xem trang : :2775
Nhập ngày : 22-05-2016
Điều chỉnh lần cuối :31-03-2018

Đại học chính quy

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN(23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC(23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC(23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (Chương trình tiên tiến)(23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM(23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ(23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ(23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT (22-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (22-05-2016)

>>NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA(22-05-2016)

>>NGÀNH THÚ Y(22-05-2016)

>>NGÀNH CHĂN NUÔI(22-05-2016)

>>NGÀNH NÔNG HỌC(22-05-2016)

>>NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT (22-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THUỶ SẢN(22-05-2016)

>> NGÀNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN(22-05-2016)

>>NGÀNH LÂM HỌC(22-05-2016)

>>NGÀNH CN CHẾ BIẾN LÂM SẢN (22-05-2016)

>>NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI(22-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ RAU HOA QUẢ VÀ CẢNH QUAN(22-05-2016)