Tổ hợp môn xét tuyểnToán-Lý-Hoá; Toán-Sinh-Tiếng Anh;Toán-Hoá-Sinh; Toán-Hoá-Tiếng Anh (Mã ngành: 7620113)

Website: Bộ môn Cảnh quan & Kỹ thuật hoa viên

Ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan bao gồm 2 chuyên ngành chính: Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên, Thiết kế cảnh quan

CHUYÊN NGÀNH CẢNH QUAN VÀ KỸ THUẬT HOA VIÊN

Ngành học cung cấp những kiến thức, kỹ năng tương đối toàn diện về cảnh quan hoa viên môi trường; ứng dụng công nghệ sinh học trong nghiên cứu và sản xuất các loại hoa cảnh và cây kiểng đặc chủng, có giá trị kinh tế cao.

Sinh viên được trang bị năng lực chuyên môn về lĩnh vực thiết kế, thi công và quản lý cảnh quan, có khả năng phân tích, hoạch định và giải quyết các vấn đề về xây dựng cảnh quan theo yêu cầu của thực tiễn và sự phát triển kinh tế - xã hội;Có kiến thức về kỹ thuật tạo giống, gieo trồng, chăm sóc và bảo dưỡng cây xanh, hoa, kiểng nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng đáp ứng yêu cầu về thẩm mỹ góp phần bảo vệ môi trường và phát triển mảng xanh một cách bền vững; có kiến thức tổng hợp để cộng tác với các nhóm ngành gần với kiến trúc cảnh quan như: nông học, lâm nghiệp, kiến trúc công trình, xây dựng, quy hoạch đô thị, v.v…

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ làm việc trong các trường đại học, viện nghiên cứu, các cơ quan trong và ngoài nhà nước về thiết kế, thi công và quản lý cảnh quan ở quy mô vừa và nhỏ; tư vấn, giám sát các công trình xây dựng cảnh quan hoa viên và sản xuất các loài cây xanh hoa kiểng đáp ứng các yêu cầu của thị trường; thiết kế, quy hoạch và quản lý cảnh quan.

* CHUYÊN NGÀNH THIẾT KẾ CẢNH QUAN

Ngoài phần chung về cảnh quan và kỹ thuật hoa viên, sinh viên còn được cung cấp kiến thức, kỹ năng chuyên ngành về thiết kế, tổ chức thi công xây dựng các công trình liên quan đến cảnh quan cũng như có khả năng quản lý, thực hiện các đề án về xây dựng tôn tạo các cảnh quan và dịch vụ có liên quan; có năng lực chuyên môn sâu về lĩnh vực thiết kế cảnh quan, có khả năng phân tích, tổng hợp, hoạch định, tư vấn hay trực tiếp giải quyết các vấn đề thiết kế thuộc các cấp độ vừa và nhỏ của thực tiễn theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; có kiến thức về chăm sóc, bảo dưỡng các loài cây trong các công trình cảnh quan hoa viên; có kiến thức tổng hợp để cộng tác với các nhóm ngành gần với kiến trúc cảnh quan như: kiến trúc công trình, xây dựng, quy hoạch đô thị, mỹ thuật, điêu khắc, v.v… trong các dự án vừa và lớn.

 Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể thực hiện thiết kế và tổ chức thi công về cảnh quan và hoa viên; làm việc tại các văn phòng kiến trúc sư, Sở Quy hoạch-kiến trúc, Sở Xây dựng, các Công ty công viên cây xanh, Công ty công trình đô thị, Công ty du lịch sinh thái; các khu du lịch, khu chế xuất, khu công nghiệp, sân golf, các cơ sở khuyến xanh của tư nhân, quốc doanh, các công ty du lịch sinh thái. Ngoài ra, còn có thể làm việc tại các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, khu di tích lịch sử, Thảo cầm viên v..v. 

Số lần xem trang : :7970
Nhập ngày : 22-05-2016
Điều chỉnh lần cuối :31-03-2018

Đại học chính quy

>>NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN (dự kiến mở và tuyển sinh năm 2020)(25-02-2020)

>>NGÀNH LÂM NGHIỆP ĐÔ THỊ (dự kiến mở và tuyển sinh năm 2020)(25-02-2020)

>>NGÀNH CẢNH QUAN VÀ KỸ THUẬT HOA VIÊN (dự kiến mở và tuyển sinh năm 2020)(25-02-2020)

>>NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ DU LỊCH SINH THÁI (dự kiến mở và tuyển sinh năm 2020)(25-02-2020)

>>NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN (dự kiến mở và tuyển sinh năm 2020)(25-02-2020)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO (dự kiến mở và tuyển sinh năm 2020)(25-02-2020)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN(23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC(23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC(23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (Chương trình tiên tiến)(23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM(23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ(23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ(23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT (22-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (22-05-2016)

>>NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA(22-05-2016)

>>NGÀNH THÚ Y (Chương trình tiên tiến)(22-05-2016)

>>NGÀNH THÚ Y(22-05-2016)

>>NGÀNH CHĂN NUÔI(22-05-2016)

>>NGÀNH NÔNG HỌC(22-05-2016)