Đơn vị

SĐT

Website/Email

- Phòng Đào tạo

  Ban  tuyển sinh

08 3896 3350

08 3897 4716

www.pdt.hcmuaf.edu.vn

www.ts.hcmuaf.edu.vn

- Chương trình tiên tiến CN thực phẩm

- Chương trình tiên tiến CN thú y

08 3724 5515

08 3724 6271

www.ft.hcmuaf.edu.vn

www.advet.hcmuaf.edu.vn

- Phân hiệu Gia Lai

05 93 87 7035

www.phgl.hcmuaf.edu.vn

- Phân hiệu Ninh Thuận

06 8247 2252

www.phnt.hcmuaf.edu.vn

- Trung tâm đào tạo quốc tế

08 3724 6042

www.cie-nlu.hcmuaf.edu.vn

- Khoa Kinh tế

08 3896 1708

www.eco.hcmuaf.edu.vn

- Khoa Khí công nghệ

08 3896 0721

www.fme.hcmuaf.edu.vn

- Khoa Nông học

08 3896 1710

www.fa.hcmuaf.edu.vn

- Khoa Chăn nuôi Thú y

08 3896 1711

www.vet.hcmuaf.edu.vn

- Khoa Thủy sản

08 3896 3343

www.fof.hcmuaf.edu.vn

- Khoa Quản đất đai bất động sản

08 3897 4749

www.lrem.hcmuaf.edu.vn

- Khoa Kinh tế tài nguyên môi trường

08 3722 0291

www.env.hcmuaf.edu.vn

- Khoa Công nghệ thông tin

08 3722 0740

www.fit.hcmuaf.edu.vn

- Khoa Ngoại ngữ phạm

08 3722 0727

www.ffl.hcmuaf.edu.vn

- Khoa Lâm nghiệp

08 3897 5453

www.ff.hcmuaf.edu.vn

- Khoa Công nghệ thực phẩm

08 3896 0871

www.fst.hcmuaf.edu.vn

- Bộ môn Công nghệ hóa học

08 3724 2527

www.cnhh.hcmuaf.edu.vn

- Bộ môn Công nghệ sinh học

08 3722 0295

www.biotech.hcmuaf.edu.vn

 

Số lần xem trang : :3787
Nhập ngày : 14-04-2015
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào Đại học chính quy năm 2018(10-04-2018)

Thời gian và thủ tục nhập học hệ đại học liên thông chính quy và Vừa làm vừa học đợt thi ngày 25-26/11/2017(29-12-2016)

PHƯƠNG ÁN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2016(29-07-2016)

PHƯƠNG ÁN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2016(29-07-2016)

HƯỚNG DẪN GHI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013 (NLS, NLG, NLN)(02-04-2013)

Thay đổi thứ tự môn thi(07-03-2013)

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2016 tại Phân hiệu Ninh Thuận(08-02-2012)