Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các bạn tân sinh viên hệ vừa làm vừa học, kỳ thi ngày 29-30/11/2014

Thời gian nhận giấy báo trúng tuyển: từ 19 - 23/01/2015 tại đơn vị đăng ký dự thi (tại trường nhận tại Trung tâm bồi dưỡng kiến thức)

Thời gian làm thủ tục nhập học: từ 26 - 30/01/2015 tại đơn vị đăng ký dự thi và đào tạo (tại trường làm thủ tục tại P. Đào tạo)

Quyết định và danh sách trúng tuyển tại Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

Quyết định và danh sách trúng tuyển tại Trường CĐ Kinh tế và Công nghệ Bảo Lộc

Quyết định và danh sách trúng tuyển tại Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận

Lưu ý: Các bạn sinh viên khóa 2013 trúng tuyển ngành Nông học tại Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM (đã được bảo lưu) đề nghị đến trường làm thủ tục nhập học theo thời gian được thông báo trên.

 

 

Số lần xem trang: 8490
Điều chỉnh lần cuối: 12-01-2015

Thông báo tuyển sinh đại học hệ VLVH đợt tháng 4 năm 2016 (03-03-2016)

Thông báo thời gian và thủ tục nhập học hệ đại học liên thông chính quy và VLVH năm 2015 (18-01-2016)

Quyết định và danh sách tuyển thẳng đại học hệ VLVH đợt 2 năm 2015 (12-01-2016)

Thông báo kết quả thi, điểm chuẩn trúng tuyển và phúc khảo kỳ thi tuyển sinh VLVH đợt 2 năm 2015 (29-12-2015)

Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học đợt 2 năm 2015 (22-06-2015)

Quyết định và danh sách xét tuyển thẳng đại học hệ vừa làm vừa học kỳ thi ngày 29-30/11/2014 (24-01-2015)

Thông báo tuyển sinh đại học hệ VLVH tại Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM (Tháng 11/2015) (14-01-2015)

Thông báo tuyển sinh đại học hệ VLVH tại các đơn vị liên kết (Tháng 4/2015) (14-01-2015)

Kết quả tuyển sinh hệ vừa làm vừa học, kỳ thi ngày 29-30/11/2014 (05-01-2015)

Thông báo tuyển sinh liên thông hệ Đại học VLVH năm 2014 (11-08-2014)

Xem thêm ...