THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT 1 NĂM 2014

 

BẬC ĐẠI HỌC – HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC (TẠI CHỨC CŨ)

 Ø Tại Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM ngành: Quản trị kinh doanh; Kế toán; Kinh tế; Thú y; Chăn nuôi; Nông học; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ chế biến lâm sản; Lâm nghiệp; Ngôn ngữ Anh;  Quản lý tài nguyên và môi trường.

Ø       Phận hiệu Đại học Nông Lâm tại Gia Lai: (Điện thoại: 059.3877665): ngành Kế toán; Nông học; Lâm nghiệp

Ø       Phân hiệu Đại học Nông Lâm tại Ninh Thuận (Điện thoại: 068.3873169):

  1. Đại học ngành: Phát triển nông thôn; Quản lý đất đai.

  2. Liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành: Kế toán; Công nghệ thông tin.

    Ø  Tuyển sinh tại các tỉnh:

1. Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp – Hướng nghiệp Tỉnh Đồng Nai (Điện thoại: 061.3847596): Quản trị kinh doanh; Quản lý đất đai.

2. Trường Cao đẳng Bến Tre (Điện thoại: 075.3545014): Quản lý đất đai.

3. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Đồng Nai (Điện thoại: 0913939296): Thú y.

4. Trường Đại học Tiền Giang (Điện thoại: 073.6250200): Thú y, Quản lý tài nguyên và môi trường; Quản lý đất đai.

5. Trường Trung học Kinh tế Khánh Hòa (Điện thoại: 058.3837731): Lâm nghiệp, Quản lý đất đai.

6. Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Bình Thuận (Điện thoại: 062.3870469): Kinh tế; Quản trị Kinh doanh.

7. Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long (Điện thoại: 070.3823492): Thú y, Quản lý tài nguyên và môi trường; Quản lý đất đai.

8. Trung tâm GDTX và KTHN tỉnh Đồng Tháp (Điện thoại: 067.3851530): Quản lý tài nguyên và môi trường; Phát triển nông thôn.

9. Trường Cao Đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc (Điện thoại: 063.3863326): Nông học; Thú y; Kinh tế; Công nghệ kỹ thuật cơ khí.

10. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Bến tre (Điện thoại: 075.3813472): Thú y; Kinh doanh nông nghiệp; Kinh tế.

11. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh An Giang (Điện thoại: 076.38471561): Quản lý tài nguyên và môi trường.

12. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Phú yên (Điện thoại: 057.3824721): Thú y.

13. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Thủ Đức (Điện thọai: 08.38972654): Quản lý đất đai.

14. Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương (Điện thoại: 0650.3512386): Liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Quản lý đất đai.

15. Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (Điện thoại: 08.38972339): Kế toán; Văn bằng hai ngành Quản trị kinh doanh.

Ø       Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ dự thi: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/3/2014

Ø       Thời gian ôn thi (dự kiến): từ ngày 01 tháng 03 đến ngày 06 tháng 04 năm 2014

Ø       Thời gian thi (dự kiến): Ngày 19, 20 tháng 4 năm 2014

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Đào Tạo Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM 

Điện thoại liên hệ: 08-38963350, email: pdaotao@hcmuaf.edu.vn 

I. TUYỂN SINH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

STT

Ngành/Chuyên ngành thi tuyển

Khối thi

1

Quản trị kinh doanh

A hoặc D1

2

Kế toán

A,D1

3

Kinh tế (Chuyên ngành: Kinh tế nông lâm)

A,D1

4

Thú y

A,B

5

Chăn nuôi

A,B

6

Nông học

A,B

7

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Cơ khí nông lâm)

A, A1

8

Công nghệ chế biến lâm sản (chuyên ngành: Chế biến lâm sản)

A,B

9

Lâm nghiệp (gồm các chuyên ngành: Lâm nghiệp ; Quản lý tài nguyên rừng)

A,B

10

Ngôn ngữ Anh

D1

11

Quản lý tài nguyên và môi trường (Chuyên ngành: Quản lý môi trường)

A,B

II. PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TẠI GIA LAI

STT

Ngành tuyển sinh

Thời gian đào tạo

Khối thi

1

Kế Toán

04 năm

A hoặc D1

2

Nông học

04 năm

A hoặc B

3

Lâm Nghiệp

04 năm

A hoặc B

III. PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TẠI NINH THUẬN

1. Hệ đai học vừa làm vừa học

STT

Ngành tuyển sinh

Thời gian đào tạo

Khối thi

1

Phát triển nông thôn

04 năm

A hoặc D1

2

Quản lý đất đai

04 năm

A hoặc B

       2. Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học

STT

Ngành tuyển sinh

Thời gian đào tạo

Khối thi

1

Kế toán

2 năm

A

2

Công nghệ thông tin

2 năm

A

IV.   TUYỂN SINH TẠI CÁC TỈNH

                 1. Trường Cao đẳng Bến Tre

STT

Ngành tuyển sinh

Thời gian đào tạo

Khối thi

1

Quản lý đất đai

(Chuyên ngành: Địa chính và quản lý đô thị)

04 năm

A

Phạm vi tuyển sinh: Tỉnh Bến Tre và các Tỉnh lân cận

      2. Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp – Hướng nghiệp Tỉnh Đồng Nai

STT

Ngành tuyển sinh

Thời gian đào tạo

Khối thi

1

Kế Toán

04 năm

A hoặc D1

2

Quản trị kinh doanh

04 năm

3

Quản lý đất đai

04 năm

Phạm vi tuyển sinh: Tỉnh Đồng Nai và các Tỉnh lân cận

3. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tỉnh Đồng Nai

STT

Ngành tuyển sinh

Thời gian đào tạo

Khối thi

1

Thú y

05 năm

A hoặc B

Phạm vi tuyển sinh: Tỉnh Đồng Nai và các Tỉnh lân cận

4.  Trường Đại học Tiền Giang

STT

Ngành tuyển sinh

Thời gian đào tạo

Khối thi

1

Quản lý tài nguyên và môi trường (Chuyên ngành: Quản lý môi trường)

04 năm

A hoặc B

2

Quản lý đất đai (Chuyên ngành: Địa chính và quản lý đô thị)

04 năm

A hoặc D1

3

Thú y

05 năm

A hoặc B

Phạm vi tuyển sinh: Tỉnh Tiền Giang và các Tỉnh lân cận

5. Trường Trung học Kinh tế Khánh Hòa

STT

Ngành tuyển sinh

Thời gian đào tạo

Khối thi

1

Lâm nghiệp

(chuyên ngành: Nông lâm kết hợp)

04 năm

A hoặc B

2

Quản lý đất đai (Chuyên ngành: Địa chính và quản lý đô thị)

04 năm

A hoặc D1

Phạm vi tuyển sinh: Tỉnh Khánh Hòa và các Tỉnh lân cận

        6. Trường Cao đẳng Cộng đồng Tỉnh Bình Thuận

STT

Ngành tuyển sinh

Thời gian đào tạo

Khối thi

1

Phát triển nông thôn

04 năm

A hoặc D1

2

Quản trị kinh doanh

04 năm

3

Kế toán

04 năm

Mở lớp tại: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Hướng nghiệp LaGi

Phạm vi tuyển sinh: Tỉnh Bình Thuận và các Tỉnh lân cận

7. Trường Cao đẳng Cộng đồng Tỉnh Vĩnh Long

STT

Ngành tuyển sinh

Thời gian đào tạo

Khối thi

1

Quản lý tài nguyên và môi trường (Chuyên ngành: Quản lý môi trường)

04 năm

A hoặc B

2

Quản lý đất đai (Chuyên ngành: Địa chính và quản lý đô thị)

04 năm

A

3

Thú y

05 năm

A hoặc B

Phạm vi tuyển sinh: Tỉnh Vĩnh Long và các Tỉnh lân cận

8.  Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật hướng nghiệp Tỉnh Đồng Tháp

STT

Ngành tuyển sinh

Thời gian đào tạo

Khối thi

1

Quản lý tài nguyên và môi trường (Chuyên ngành: Quản lý môi trường)

04 năm

A hoặc B

2

Phát triển nông thôn

04 năm

A hoặc D1

Phạm vi tuyển sinh: Tỉnh Đồng Tháp và các Tỉnh lân cận

9.  Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

STT

Ngành đào tạo

Thời gian đào tạo

Khối thi

1

Nông học

04 năm

A hoặc B

2

Thú y

05 năm

3

Kinh tế

04 năm

A hoặc D1

4

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

04 năm

A

Phạm vi tuyển sinh: Tỉnh Lâm Đồng và các Tỉnh lân cận

10.  Trung Tâm Giáo dục thường xuyên Tỉnh Bến Tre

STT

Ngành đào tạo

Thời gian đào tạo

Khối thi

1

Thú y (Chuyên ngành: Bác sĩ thú y)

05 năm

A hoặc B

2

Kinh doanh nông nghiệp

04 năm

A hoặc D1

3

Kinh tế (Chuyên ngành: Kinh tế tài nguyên và môi trường)

04 năm

A hoặc D1

Phạm vi tuyển sinh: Tỉnh Bến Tre và các Tỉnh lân cận

11.  Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tỉnh An Giang

STT

Ngành tuyển sinh

Thời gian đào tạo

Khối thi

1

Quản lý tài nguyên và môi trường

04 năm

A hoặc B

Phạm vi tuyển sinh: Tỉnh An Giang và các Tỉnh lân cận

12.  Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tỉnh Phú Yên

STT

Ngành tuyển sinh

Thời gian đào tạo

Khối thi

1

Thú y

05 năm

A hoặc B

Phạm vi tuyển sinh: Tỉnh Phú Yên và các Tỉnh lân cận

13.  Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận Thủ Đức

STT

Ngành tuyển sinh

Thời gian đào tạo

Khối thi

1

Quản lý đất đai (chuyên ngành: Địa chính và quản lý đô thị)

04 năm

A hoặc A1

Phạm vi tuyển sinh: Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận

     14. Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương

STT

Ngành tuyển sinh

Thời gian đào tạo

Khối thi

1

Liên thông từ Cao đẳng lên đại học ngành Quản lý đất đai

1.5 năm

A

Phạm vi tuyển sinh: Tỉnh Bình Dương và các Tỉnh lân cận

     15. Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

STT

Ngành đào tạo

Thời gian đào tạo

Khối / mothi

1

Kế toán

 

04 năm

A hoặc D1

2

Quản trị kinh doanh

(Hệ văn bằng hai)

02 năm

 Kinh tế vi mô

Quản trị học

(Các môn thi tuyển Khối A: Toán, Vật lý, Hóa học; Khối B: Toán, Hóa học, Sinh học; Khối D1: Toán, Văn, Tiếng anh; Khối A1: Toán, Vật lý,Ttiếng anh)

V.        ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

1. Bậc Đại học – Hình thức Vừa làm vừa học

Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế, có đủ các điều kiện dưới đây đều được dự thi tuyển sinh Đại học hình thức đào tạo VLVH:

- Đã tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên hoặc đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp;

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;

- Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ hợp lệ và lệ phí đăng ký dự thi.

2. Liên Thông từ Cao đẳng lên đại học – Vừa làm vừa học

Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế, có đủ các điều kiện dưới đây đều được dự thi tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học - hình thức đào tạo Vừa làm vừa học:

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng đúng ngành của các trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;

- Có bằng cao đẳng chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng cao đẳng đúng ngành đến ngày nộp hồ sơ dự thi tuyển sinh liên thông lên trình độ đại học;

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;

- Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ hợp lệ và lệ phí đăng ký dự thi.

VI.  HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

1. Bậc Đại học – Hình thức Vừa làm vừa học

-   Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Bộ GD&ĐT);

-   04 ảnh chân dung cỡ 4x6 cm (ảnh chụp không quá 6 tháng);

-   Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

-   Bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; hoặc bản sao bằng trung cấp chuyên nghiệp;

-   Trường hợp xét miễn thi: bản sao bằng Đại học và bảng điểm kèm theo;

-   02 bì thư dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.

2.      Liên Thông từ Cao đẳng lên đại học – Vừa làm vừa học

-   Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Bộ GD&ĐT);

-   04 ảnh chân dung cỡ 4x6 cm (ảnh chụp không quá 06 tháng);

-   Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

-   Bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng;

-   Bản sao kết quả học tập, có ghi rõ tên môn học, số tiết (số tín chỉ), điểm thi từng môn và tên chuyên ngành đào tạo;

Lưu ý: tất cả các bản sao phải có chứng thực.

VII. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ Kể từ ngày ra thông báo đến ngày 20 tháng 03 năm 2014.

VIII. THỜI GIAN ÔN THI VÀ TỔ CHỨC THI TUYỂN (DỰ KIẾN)

-   Thời gian ôn thi:  từ ngày 10 tháng 03 đến ngày 14 tháng 04 năm 2014

-   Thời gian thi (dự kiến): 19, 20 tháng 04 năm 2014

- Địa điểm ôn thi: Trung tâm bồi dưỡng kiến thức

                   Trường Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

              Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

              ĐT: 08.37242628; 08.38891528

IX. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VÀ BẰNG CẤP

-   Hình thức đào tạo: VỪA LÀM VỪA HỌC ( Tại chức cũ)

-   Khi tốt nghiệp được cấp bằng Đại học.

X. LỆ PHÍ

  - Lệ phí hồ sơ dự thi:                    50.000đ/hồ sơ

  - Học phí năm học thứ nhất:              7.300.000đ/sinh viên/năm (dự kiến)

  - Lệ phí ôn thi (3 môn, mỗi môn 40 tiết):1.000.000đ/thí sinh

  - Lệ phí thi, xét tuyển:                   350.000đ/thí sinh

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Đào Tạo Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại liên hệ: 08-38963350, email: pdaotao@hcmuaf.edu.vn

Số lần xem trang : :5448
Nhập ngày : 05-03-2014
Điều chỉnh lần cuối :11-03-2014

Thông báo

Thông báo tuyển sinh văn bằng 2 (đại học chính quy) năm 2018 (28-03-2018)

Thông báo xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào Đại học chính quy năm 2018(10-04-2018)

Hướng dẫn ghi hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2018(02-04-2018)

Thông tin tổ hỗ trợ kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh đại học năm 2018(29-03-2018)

Hướng dẫn thí sinh thay đổi nguyện vọng ĐKXT 2017(17-07-2017)

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017(04-04-2017)

Những lỗi sai thường gặp khi ghi Phiếu đăng ký dự thi THPTQG & xét tuyển ĐH, CĐ 2017(29-03-2017)

Các mốc thời gian quan trọng trong kỳ thi THPT quốc gia 2017(29-03-2017)

Thông báo v/v tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào ĐH năm 2017(24-03-2017)

Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016 (21-06-2016)

Thông báo Tuyển sinh ĐH hệ Vừa làm Vừa học và Liên thông từ Cao đẳng lên ĐH, đợt tháng 11/2016 (21-06-2016)

Thông báo tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học năm 2016(28-03-2016)

Thông báo đổi lịch thi tuyển sinh đại học liên thông chính quy và vừa làm vừa học tháng 4/2016(25-09-2015)

Danh sách thí sinh trúng tuyển, thời gian, thủ tục nhập học NVBS đợt 1 năm 2015(11-09-2015)

Điểm chuẩn trúng tuyển NVBS đợt 1 năm 2015 (chương trình liên kết quốc tế, phân hiệu Gia Lai, Ninh Thuận)(09-09-2015)

Kế hoạch đón tân sinh viên trúng tuyển NVBS đợt 1 năm 2015(26-08-2015)

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2015(26-08-2015)

Thông báo xét tuyến NVBS đợt 1 năm 2015 (Chương trình liên kết quốc tế và Phân hiệu Gia Lai, Ninh Thuận)(24-08-2015)

ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015(24-08-2015)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015(22-07-2015)