Số lần xem trang : :3755
Nhập ngày : 02-04-2013
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào Đại học chính quy năm 2018(10-04-2018)

Thời gian và thủ tục nhập học hệ đại học liên thông chính quy và Vừa làm vừa học đợt thi ngày 25-26/11/2017(29-12-2016)

PHƯƠNG ÁN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2016(29-07-2016)

PHƯƠNG ÁN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2016(29-07-2016)

Website liên kết các đơn vị(14-04-2015)

Thay đổi thứ tự môn thi(07-03-2013)

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2016 tại Phân hiệu Ninh Thuận(08-02-2012)