(ENGLISH) (Môn thi: Văn, Toán, Anh văn - hệ số 2)
Chỉ tiêu tuyển : 100

Mục tiêu đào tạo: Sinh viên tốt nghiệp cử nhân Anh văn có kiến thức căn bản về ngôn ngữ Anh, văn hóa và văn học các nước nói tiếng Anh bản ngữ (như  Anh, Mỹ) ở bậc đại học; có kỹ năng thực hành tiếng Anh, được trang bị những kiến thức cùng những thông tin cập nhật về phương pháp dạy và học tiếng Anh. Từ học kỳ 6, sinh viên sẽ định hướng học theo 2 chuyên ngành: giảng dạy tiếng Anh và quản lý. Các môn chính chuyên ngành tiếng Anh - Quản lý sẽ gồm tiếng Anh công sở, Nguyên lý quản lý, Khoa học giao tiếp, Quản trị nhân sự, Hành vi tổ chức. Tất cả các môn chuyên ngành đều được dạy và học bằng tiếng Anh

Việc làm sau khi tốt nghiệp: Khi tốt nghiệp cử nhân Anh văn, sinh viên có khả năng giảng dạy tiếng Anh ở các trường đại học, cao đẳng, các trường trung học hoặc các cơ sở đào tạo khác; có khả năng nghiên cứu, thiết kế, đánh giá chương trình giảng dạy Anh ngữ; làm công tác biên dịch, phiên dịch; có khả năng tham gia quản trị văn phòng ở các đơn vị kinh tế, các tổ chức xã hội trong ngoài nước.

 

Số lần xem trang: 8599
Điều chỉnh lần cuối: 16-02-2012

NGÀNH PHÁP VĂN THI KHỐI D3 (10-03-2007)