Ngành Công nghệ hóa học
    (CHEMICAL TECHNOLOGY)
Mục tiêu đào tạo: Kỹ sư ngành Công nghệ hóa học và hóa sinh được trang bị những kiến thức chuyên ngành liên quan đến chất lượng, công nghệ, thiết kế, chế tạo và dịch vụ trong các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển về hoá chất, thực phẩm. Kỹ sư Ngành Công Nghệ Hóa Học có các khả năng sau:
1.   Có khả năng sử dụng các thiết bị, điều khiển các thông số quá trình của thiết bị cũng như nhà máy liên quan đến công nghiệp hoá học, thực phẩm, dược phẩm.
2.   Có khả năng thiết kế và quản lý các quá trình, thiết bị hay nhà máy để có thể sản xuất ra sản phẩm một cách kinh tế và an toàn.
3.   Góp phần hoàn thiện và nâng cao mức sống xã hội bằng việc cung cấp các vật liệu, sản phẩm và dịch vụ cho nhu cầu xã hội.
4.   Phát triển sản phẩm mới.
5.  Bảo vệ và hoàn thiện môi trường.
 Chương trình giảng dạy bao gồm ba chuyên ngành:
a) Kỹ thuật Hoá Thực phẩm và Hệ thống sinh học (Chemical-Foods Engineering and Biosystems) nhấn mạnh về chế biến thực phẩm và vật liệu sinh học, sự chuyển đổi vật liệu, thiết kế các quá trình, dụng cụ và thiết bị thực phẩm và hoá chất.
b) Công Nghệ Hoá Sinh nông nghiệp (Agro-Biochemical Engineering) nhấn mạnh các quá trình hóa sinh và các áp dụng kỹ thuật trong môi trường và trong chế tạo hóa chất nông nghiệp.
c)   Công Nghệ Hoá Hữu Cơ Ứng Dụng (Applied Organic Chemistry) nhấn mạnh về sử dụng các thiết bị, điều khiển các thông số quá trình của thiết bị trong các lĩnh vực sản xuất hương liệu và mỹ phẩm, thuốc nhuộm, in ấn, chế biến giấy, công nghiệp polyme…

Việc làm sau khi tốt nghiệp: Kỹ sư công nghệ hóa học có thể làm việc trong các ngành công nghiệp hóa chất cũng như các cơ quan nghiên cứu và phát triển. Ngoài ra, còn có thể làm việc ở các lĩnh vực liên quan như kiểm soát ô nhiễm, an toàn nhà máy, vật liệu điện tử, dược phẩm và công nghệ sinh học.

Số lần xem trang: 8882
Điều chỉnh lần cuối: 16-02-2012

NGÀNH CHĂN NUÔI (10-03-2007)

Chuyên ngành Thiết kế cảnh quan (10-03-2007)

Chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng (10-03-2007)

NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (10-03-2007)

NGÀNH BẢO QUẢN & CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM (10-03-2007)

Chuyên ngành BQCBNSP & Dinh dưỡng người (10-03-2007)

Chuyên ngành BQCBNS và vi sinh thực phẩm (10-03-2007)

NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC (10-03-2007)

NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (10-03-2007)

NGÀNH CẢNH QUAN VÀ KỸ THUẬT HOA VIÊN (10-03-2007)

Xem thêm ...