NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC
 (BIOTECHNOLOGY)
Sinh viên tốt nghiệp kỹ sư công nghệ sinh học sẽ có được khả năng áp dụng các kiến thức tự nhiên (sinh học, hóa học, lý sinh học,…), toán học; khả năng tiến hành các thí nghiệm trong lĩnh vực công nghệ sinh học, khả năng phân tích và giải thích các số liệu thu được (khả năng tiến hành thì nghiệm, khả năng sử dụng các thiết bị phân tích, khả năng diễn dịch và sử dụng kết quả thu được); khả năng mô phỏng, tối ưu hóa một thiết bị, một quá trình hay một quy trình sản xuất thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học; khả năng hoạt động trong lĩnh vực liên ngành (sinh -nông học, sinh-y học, sinh- thú y,sinh-thực phẩm,…); khả năng giao tiếp hiệu quả (khả năng viết báo cáo, khả năng trình bày, diễn đạt, khả năng làm việc theo nhóm); phân tích chi phí của một giai pháp kỹ thuật hay quy trình công nghệ, khả năng đánh giá được tác động môi trường khi thực hiện giải pháp công nghệ sinh học. Trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 400.
Việc làm sau khi tốt nghiệp: Kỹ sư Công nghệ Sinh học đã và đang khẳng định vị trí công việc tại các Trường đại học, Viện nghiên cứu, và Trung tâm khoa học công nghệ trong lĩnh vực nghiên cứu sinh học cơ bản và ứng dụng. Kỹ sư Công nghệ sinh học giúp phát triển các sản phẩm thương mại trong các Công ty sinh học, chế biến thực phẩm, dược phẩm, môi trường, thuỷ sản, và chăn nuôi-thú y. Kỹ sư Công nghệ sinh học thực hiện các xét nghiệm sinh học, vi sinh, mô học trong các bệnh viện và trung tâm y khoa. Với một chương trình đào tạo phù hợp, kỹ sư Công nghệ Sinh học có thể làm việc theo nhóm và tự chủ trong công việc, thích ứng nhanh với các yêu cầu phát triển của đơn vị, cơ quan, công ty khoa học công nghệ trong nước và quốc tế.
Đào tạo nâng cao: Sinh viên có điều kiện tham gia chương trình đào tạo liên kết với Trường Đại học HAN (Hà Lan) để nhận bằng Bachelor of Life Sciences, với Đại học UNIMAS (Malaysia) với kinh phí hợp lý. Sinh viên có thể nhận văn bằng 2 kỹ sư Kỹ thuật Môi trường với khoảng 2 năm chương trình học tại Khoa Công nghệ Môi trường và học tiếp Chương trình sau đại học về Công nghệ Sinh học tại các Trường và Viện trong và ngoài nước.

Số lần xem trang: 8622
Điều chỉnh lần cuối: 29-02-2012

NGÀNH CHĂN NUÔI (10-03-2007)

Chuyên ngành Thiết kế cảnh quan (10-03-2007)

NGÀNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC (10-03-2007)

Chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng (10-03-2007)

NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (10-03-2007)

NGÀNH BẢO QUẢN & CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM (10-03-2007)

Chuyên ngành BQCBNSP & Dinh dưỡng người (10-03-2007)

Chuyên ngành BQCBNS và vi sinh thực phẩm (10-03-2007)

NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (10-03-2007)

NGÀNH CẢNH QUAN VÀ KỸ THUẬT HOA VIÊN (10-03-2007)

Xem thêm ...