CHUYÊN NGÀNH BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM
(AGRICULTURAL& FOOD PRODUCTS PROCESSING)
Mục tiêu đào tạo: Nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở, chuyên môn của ngành, có khả năng hoạt động độc lập vận dụng các kiến thức đã học vào việc cải tiến, đổi mới các quy trình công nghệ bảo quản, chế biến sản xuất nông sản, thực phẩm cũng như công tác tốt trong các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, các thành phần kinh tế…có liên quan.
Việc làm sau khi tốt nghiệp: Kỹ sư ngành bảo quản chế biến nông sản thực phẩm có thể làm việc trong các doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh, cơ sở sản xuất chế biến nông sản-thực phẩm hay trong các cơ sở nghiên cứu và phát triển kỹ thuật bảo quản, chế biến các sản phẩm từ thịt, cá; nghiên cứu và phát triển kỹ thuật bảo quản, chế biến các loại rau và trái cây; nghiên cứu các kỹ thuật bảo quản nông sản; nghiên cứu kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Số lần xem trang: 8942
Điều chỉnh lần cuối: 16-02-2012

NGÀNH CHĂN NUÔI (10-03-2007)

Chuyên ngành Thiết kế cảnh quan (10-03-2007)

NGÀNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC (10-03-2007)

Chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng (10-03-2007)

NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (10-03-2007)

Chuyên ngành BQCBNSP & Dinh dưỡng người (10-03-2007)

Chuyên ngành BQCBNS và vi sinh thực phẩm (10-03-2007)

NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC (10-03-2007)

NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (10-03-2007)

NGÀNH CẢNH QUAN VÀ KỸ THUẬT HOA VIÊN (10-03-2007)

Xem thêm ...