Trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM thông báo tuyển sinh từ Cao đẳng lên đại học, Văn bằng 2, Vừa làm vừa học năm 2022 như sau Thời gian nộp hồ sơ: đợt 1 đến hết ngày 13/05/2022, đợt 2 đến hết ngày 11/11/2022  (xem thông tin chi tiết)

 

 

Số lần xem trang: 2395
Điều chỉnh lần cuối: 02-08-2022

Tuyển sinh >> Liên thông ĐH và Vừa làm vừa học

Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học đợt 1 tháng 06/2017 (14-06-2017)

Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học tháng 11 năm 2017 (14-06-2017)

Thông báo Tuyển sinh ĐH hệ Vừa làm Vừa học (tháng 11/2016) (12-09-2016)

Thông báo tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học (hệ vừa làm vừa học) năm 2016 (07-07-2016)

Thông báo Tuyển sinh Đại học hệ Liên thông chính quy (tháng 11/2016) (20-04-2016)

Thông báo tuyển sinh liên thông đại học chính quy tháng 4 năm 2016 (03-03-2016)