Xem chi tiết thông báo tại đây

Số lần xem trang: 550
Điều chỉnh lần cuối: 04-01-2018

Tuyển sinh >> Liên thông ĐH và Vừa làm vừa học

Thông báo tuyển sinh từ Cao đẳng lên ĐH, văn bằng 2, Vừa làm vừa học năm 2022 (27-04-2022)

Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học đợt 1 tháng 06/2017 (14-06-2017)

Thông báo Tuyển sinh ĐH hệ Vừa làm Vừa học (tháng 11/2016) (12-09-2016)

Thông báo tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học (hệ vừa làm vừa học) năm 2016 (07-07-2016)

Thông báo Tuyển sinh Đại học hệ Liên thông chính quy (tháng 11/2016) (20-04-2016)

Thông báo tuyển sinh liên thông đại học chính quy tháng 4 năm 2016 (03-03-2016)