CHUYÊN NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ GỖ NỘI THẤT [NLS 112]
 (DESIGN FURNITURE AND INTERIOR)
Đào tạo kỹ sư có kiến thức và kỹ năng về nguyên liệu sản xuất gỗ và lâm sản, các quá trình thiết kế, công nghệ sản xuất đồ gỗ nội thất, các thiết bị và an toàn thiết bị, vệ sinh môi trường trong sản xuất, quản lý và điều hành quá trình sảnxuất.
Sinh viên được trang bị kiến thức chuyên ngành:Kiến thức thực hiện nghiên cứu về vật liệu gỗ, sản phẩm gỗ. Có kiến thức cơ bản về phương diện thiết kế đồ gỗ; thiết kế trang trí nội thất các sản phẩm gỗ, các quá trình gia công lắp ráp sản phẩm đồ gỗ. Nắm vững nguyên lý và lý luận về thiết kế trang trí nội thất, thiết kế sản xuất đồ gỗ; lựa chọn đồ gỗ cũng như vật liệu trang trí nội thất hợp lý, trên cơ sở đó định ra phương án thiết kế và công nghệ gia công hợp lý. Giải quyết được các vấn đề kỹ thuật, mỹ thuật trong thiết kế nội thất, sản xuất đồ mộc, quản lý kỹ thuật sản xuất, quảng cáo sản phẩm và thị trường kinh doanh tiêu thụ; Có kiến thức về các lĩnh vực mỹ thuật, khoa học kỹ thuật tiên tiến thuộc nội dung ngành học.
Khi tốt nghiệp,sinh viên có các kỹ năng:
-        Thực hiện được các nghiên cứu về gỗ, sản phẩm gỗ và vật liệu gỗ trang trí nội thất
-        Thiết kế các sản phẩm đồ gỗ, thiết kế trang trí nội thất .
-        Căn cứ vào đối tượng thiết kế mà lựa chọn đồ gỗ cũng như vật liệu trang trí nội thất phù hợp với thị hiếu và tâm sinh lý người sử dụng, trên cơ sở đó định ra công nghệ gia công hợp lý và tiên tiến;
-        Có kỹ năng cơ bản bắt buộc của chuyên ngành học về các lĩnh vực ứng dụng các phần mềm vẽ kỹ thuật, họa hình, tính toán, ngoại ngữ. Thành thục các kỹ năng về máy tính khi thiết kế, sản xuất đồ gỗ, trang trí nội thất;
-        Đề xuất, lựa chọn các phương án thiết kế, giải pháp công nghệ, cải tiến công nghệ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm gỗ.
-        Tham gia tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ chuyên ngành gỗ và vật liệu gỗ
-        Việc làm sau khi tốt nghiệp: đáp ứng yêu cầu kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp để làm việc tại các công ty thiết kế trang trí nội thất, công ty xây dựng, doanh nghiệp và cơ sở chế biến lâm sản; giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các trường, viện chuyên ngành; quản lý và chuyển giao kỹ thuật phục vụ cho xã hội phát triển bền vững.

Số lần xem trang: 255
Điều chỉnh lần cuối: 01-02-2010