Trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM thông báo về hướng dẫn thủ tục nhập học đối với sinh viên trúng tuyển ĐH chính quy 2021 theo hình thức học bạ bậc THPT và  hình thức ĐGNL ĐHQG TP.HCM như sau:

  NG DN TH TC NHP HC

(Đối với sinh viên trúng tuyển Đại hc chính quy năm 2021 xét tuyn da trên kết quả học tập 
bậc Trung học ph thông (hc b) và kết qu thi Đánh giá năng lc Đi hc Quc gia TP. HCM năm 2021) 

Hạn chót xác nhận nhập học (dựa trên kết quả học tập bậc THPT (học bạ) hoặc điểm ĐGNL): 25/08/2021

 

GIAI ĐOẠN 1: 

1. Tra cứu thông tin trúng tuyn:

Sinh viên truy cập vào địa chỉ https://ts.hcmuaf.edu.vn, vào mục: Tra cứu Kết qu xét tuyn Đi hc chính quy bng hình thc xét hc b bậc THPT và ĐGNL của ĐHQG TP. HCM năm 2021, thực hiện theo hướng dn để tra cứu thông tin trúng tuyển. Sinh viên kiểm tra thật kỹ thông tin và chịu trách nhiệm những thông tin đã đăng ký (đặc biệt là khu vực và đối tượng). Lưu ý: Ghi nhận mã số sinh viên và tài khoản được cung cấp.

 2. Chuyn khon hc phí, l phí:

Sinh viên chuyển khoản học phí, lệ phí vào tài khon ca cá nhân đã đưc cung cp (tài khon này đưc in trong giy báo trúng tuyển hoặc tra cứu tại https://ts.hcmuaf.edu.vn). Sinh viên thc hin chuyn khon bng 1 trong 3 hình thức sau:

  * Đối với Cơ sở chính: Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM (NLS):

   2.1 Trường hợp chuyn khoản từ app BIDV Smart banking

- Bước 1: Phụ huynh (hoặc sinh viên) vào mục “Thanh toán

- Bước 2: Chọn loại dịch vụ “học phí - lệ phí thi - trường học

- Bước 3: Chọn nhà cung cấp “TRUONG DAI HOC NONG LAM TPHCM”, dịch vụ được chương trình chọn sẵn “TRUONG DAI HOC NONG LAM TPHCM”

- Bước 4: Mục mã khách hàng “Nhập số tài khoản” (đã được cấp)

- Bước 5: Nhập số tiền trên giấy báo nhập học

       2.2 Trường hợp chuyển khoản từ app của các ngân hàng khác

  Phụ huynh (hoặc sinh viên) vào mục chuyển tiền 24/7 (chuyển tiền nhanh) ð thực hiện chuyển tiền với các nội dung sau:

- Ngân hàng: Chọn: “Ngân hàng BIDV”

- Số tài khoản: Nhập “Số tài khoản” (đã được cấp)

- Tên tài khoản: Họ và tên sinh viên

- Số tiền: Phụ huynh (hoặc sinh viên) nhập số tiền trên giấy báo nhập học

- Nội dung: Mã số sinh viên_Họ tên_Số Chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân)

        2.3 Trường hợp nộp tiền tại quầy (tại ngân hàng BIDV hoặc ngân hàng khác)

Phụ huynh (hoặc sinh viên) cung cấp thông tin như sau cho nhân viên ngân hàng

- Tên tài khoản: Họ và tên sinh viên

- Số tài khoản: Số tài khoản (đã được cấp)

- Ngân hàng: BIDV Chi nhánh Đông Sài Gòn

Lưu ý: Sinh viên phải nộp đủ số tiền và ghi đúng nội dung như trên, ký tự “_” là khoảng trắng.

(Sinh viên thuộc các đối tượng sau đây không phải đóng tiền BHYT bao gồm: Sinh viên thuộc hộ gia đình nghèo; dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo.)

 Đối với trường hợp 2.1 và 2.2, Phụ huynh/Sinh viên chụp màn hình giao dịch thành công, lưu để làm minh chứng khi cần thiết.

 Sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí của ngành sư phạm, miễn giảm diện chính sách, vẫn nộp đủ số tiền trên vào ngày nhập học. Sau khi nộp toàn bộ hồ sơ và nhập học nhà trường sẽ xét, lập danh sách và thông báo thời gian hoàn trả lại số tiền được miễn giảm.

Đối với những sinh viên điều kiện khó khăn chưa đóng hoặc chưa đóng đủ học phí, lệ phí cần làm đơn trình bày rõ lý do, cam kết thực hiện nghĩa vụ học phí, cam kết xác nhận nhập học gửi về emailpdaotao@hcmuaf.edu.vn.

* Đối với Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tại Gia Lai (NLG):

Sinh viên chuyn khon hc phí, l phí vào tài khon ca cá nhân đã đưc cung cp (tài khon này đưc in trong giy báo trúng tuyn hoc tra cu ti https://ts.hcmuaf.edu.vn). Sinh viên nộp tiền hoặc chuyển khoản học phí, lệ phí vào tài khoản của Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại Gia Lai.

Thông tin chuyển tiền như sau:

Tên tài khoản: Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại Gia Lai.

Số tài khoản:   62110000471082

Tại:                   Ngân hàng BIDV Nam Gia Lai.

Số tiền:             Số tiền ghi được in trên giấy báo nhập học

Nội dung:         Mã số sinh viên_Họ tên_Chứng minh nhân dân

Lưu ý: Sinh viên phải nộp đủ số tiền và ghi đúng nội dung như trên, ký tự “_” là khoảng trắng. Trường hợp không có số Chứng minh nhân dân sẽ thay bằng số Căn cước công dân. Phụ huynh/Sinh viên lưu giữ giấy nộp tiền của Ngân hàng hoặc chụp màn hình giao dịch thành công, lưu để làm minh chứng khi cần thiết.

 (Sinh viên thuộc các đối tượng sau đây không phải đóng tiền BHYT bao gồm: Sinh viên thuộc hộ gia đình nghèo; dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo.)

Sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí của ngành sư phạm, miễn giảm diện chính sách, vẫn nộp đủ số tiền trên vào ngày nhập học. Sau khi nộp toàn bộ hồ sơ và nhập học nhà trường sẽ xét, lập danh sách và thông báo thời gian hoàn trả lại số tiền được miễn giảm.

Đối với những sinh viên điều kiện khó khăn chưa đóng hoặc chưa đóng đủ học phí, lệ phí cần làm đơn trình bày rõ lý do, cam kết thực hiện nghĩa vụ học phí, cam kết xác nhận nhập học gửi về emailpdaotao@hcmuaf.edu.vn.

    * Đối với Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tại Ninh Thuận (NLN):

Sinh viên chuyn khon hc phí, l phí vào tài khon ca cá nhân đã đưc cung cp (tài khon này đưc in trong giy báo trúng tuyn hoc tra cu ti https://ts.hcmuaf.edu.vn). Sinh viên nộp tiền hoặc chuyển khoản học phí, lệ phí vào tài khoản của Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận.

Thông tin chuyển tiền như sau:

Tên tài khoản: Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận.

Số tài khoản:   61510000379808

Tại:                   BIDV Việt Nam - Chi nhánh Ninh Thuận

Số tiền:             Số tiền ghi được in trên giấy báo nhập học

Nội dung:         Nộp học phí, chi phí nhập học, BH…khóa 2021

Lưu ý: Sinh viên phải nộp đủ số tiền và ghi đúng nội dung như trên.

Phụ huynh/Sinh viên lưu giữ giấy nộp tiền của Ngân hàng hoặc chụp màn hình giao dịch thành công, lưu để làm minh chứng khi cần thiết.

Phụ huynh/Sinh viên lưu giữ giấy nộp tiền của Ngân hàng hoặc chụp màn hình giao dịch thành công, lưu để làm minh chứng khi cần thiết.

 (Sinh viên thuộc các đối tượng sau đây không phải đóng tiền BHYT bao gồm: Sinh viên thuộc hộ gia đình nghèo; dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo.)

Sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí của ngành sư phạm, miễn giảm diện chính sách, vẫn nộp đủ số tiền trên vào ngày nhập học. Sau khi nộp toàn bộ hồ sơ và nhập học nhà trường sẽ xét, lập danh sách và thông báo thời gian hoàn trả lại số tiền được miễn giảm.

Đối với những sinh viên điều kiện khó khăn chưa đóng hoặc chưa đóng đủ học phí, lệ phí cần làm đơn trình bày rõ lý do, cam kết thực hiện nghĩa vụ học phí, cam kết xác nhận nhập học gửi về emailpdaotao@hcmuaf.edu.vn.

   3. Gửi bản chính (bản giy) Giy chng nhn kết qu thi k thi tốt nghiệp Trung hc ph thông năm 2021 và Giy chng nhn kết qu thi k thi đánh giá năng lc ca Đi hc Quc Gia Thành ph H Chí Minh năm 2021 (nếu trúng tuyn bng phương thc xét tuyn dựa trên kết quả điểm ĐGNL).

Sinh viên gửi bn chính Giy chng nhn kết qu thi k thi tt nghip Trung hc ph thông năm 2021 Giy chng nhn kết qu thi k thi đánh giá năng lc ca Đi hc Quc Gia Thành ph H Chí Minh năm 2021 v Trưng qua bưu đin trưc ngày 25/8/2021.

Lưu ý: Đi vi nhng sinh viên thuc nhng khu vc cách ly, phong ta do dch bnh Covid - 19, không th đến các bưu đin đ gi bn chính (bn giy) Giy chng nhn kết qu thi k thi tt nghip Trung hc ph thông năm 2021 Giy chng nhn kết qu thi k thi đánh giá năng lc ca Đi hc Quc Gia Thành ph H Chí Minh năm 2021 cho Trưng để xác nhận nhập học, sinh viên phải:

     - Làm đơn đề nghị xin được hoãn nộp hồ sơ xác nhn theo hc (bn giy) kèm cam kết v tính trung thc ca vic xác nhn theo hc đã thc hiện trên hệ thống trực tuyến (Tải mu đơn ti đây).

   - Sinh viên sử dụng tài khoản Email đã đăng ký trong hồ sơ đăng ký xét tuyển, gi email đ ngh xin hoãn np h sơ v đa ch email: pdaotao@hcmuaf.edu.vn.

            + Tiêu đ (Subject): Đ ngh cho hoãn np hồ sơ xác nhận nhập học (bản chính)

             + Nội dung: Kính gửi: Hi đng tuyn sinh Đi hc h chính quy năm 2021 – Trưng Đi hc Nông Lâm Thành Ph H Chí Minh đơn đ ngh cho hoãn np hồ sơ xác nhận nhập học (bản chính). (đính kèm bản scan đơn đã ký và tài liệu liên quan)

  Trân trọng cảm ơn!

    + Tài liệu đính kèm:

               (1). Đơn đề nghị xin hoãn nộp hồ sơ xác nhận theo học.

                 (2)Minh chứng đã nộp học phí (File ảnh chụp màn hình giao dịch thành công hoặc chứng từ nộp tiền)

                 (3). File ảnh Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 hoặc Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021.

Đối với cả trường hp np Giy chng nhn kết qu thi k thi tt nghip Trung hc ph thông năm 2021 Giy chng nhn kết qu thi k thi đánh giá năng lc – Đi hc Quc Gia Thành ph H Chí Minh năm 2021 (bn chính) hoc không th np đưc Giy chng nhn kết qu thi k thi tt nghip Trung hc ph thông năm 2021 và Giy chng nhn kết qu thi k thi đánh giá năng lc – Đi hc Quc Gia Thành ph H Chí Minh năm 2021 (bn chính) do nh hưng ca Covid-19, thi hn cui cùng nhn h sơ (bn chính) hoc email xin hoãn np trưc ngày 25/8/2021 (tính theo du bưu đin hoc theo thi gian thc nhn được email).

4. Tra cu kết quả nhập học:

    - Sinh viên tra cứu kết quả tại website: https://ts.hcmuaf.edu.vn.

    - Sinh viên xem thời khóa biểu tại website https://dkmh.hcmuaf.edu.vn.

5. Thủ tục và địa điểm nhập học:

Tân sinh viên đến nhập học cần nộp những giấy tờ sau đây:

a) Bản sao (có công chứng) học bạ THPT;

b) Bản sao (có công chứng): giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đầu năm học sau phải xuất trình với nhà trường bản chính bằng tốt nghiệp THPT để kiểm tra) hoặc bằng tốt nghiệp THPT đối với những người đã tốt nghiệp các năm trước;

c) Bản sao (có công chứng) giấy khai sinh;

d) Bản sao (có công chứng) các minh chứng hưởng chế độ ưu tiên theo quy định Bộ GD-ĐT;

e) Bản sao giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển;

f) Bản sao thẻ Bảo hiểm y tế;

g) Bản chính giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng, Đoàn (nếu có). 

  Địa điểm nhập học:           

       - Đối với cơ sở chính Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đối với Phân hiệu Gia Lai: Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại Gia Lai - Đường Trần Nhật Duật, Thôn 1, Xã Diên Phú, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

- Đối với Phân hiệu Ninh ThuậnPhân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận - Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận.

6. Các khoản tiền phải nộp:

     **Đối với cơ sở chính Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh (NLS):

      - Học phí tạm thu học kỳ 1, năm học 2021-2022

+ Chương trình đại trà:  5.000.000 đ/sinh viên

+ Chương trình tiên tiến:  Ngành Thú y:  17.500.000 đ/sinh viên;  Ngành Công nghệ Thực phẩm: 15.000.000 đ/sinh viên

+ Chương trình chất lượng cao: 14.500.000đ/sinh viên

      - Bảo hiểm y tế: 704.000 đ/sinh viên/15 tháng (từ 01/10/2021 - 31/12/2022)

      - Bảo hiểm tai nạn: 60.000 đ/sinh viên

      - Làm Thẻ SV, Sổ tay sinh viên, hồ sơ, tài liệu nhập học đầu khóa: 131.000 đ/sinh viên

      - Khám sức khỏe: 55.000 đ/sinh viên

      - Kiểm tra Anh văn đầu vào: 50.000 đ/sinh viên (ngoại trừ sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh)

      - Tiền ở Ký túc xá (nếu SV đăng ký KTX): 750.000 - 1.250.000 đ/ sinh viên /học kỳ (5 tháng).

     ** Đối với Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại Gia Lai (NLG):

      - Học phí tạm thu học kỳ 1, năm học 2021-2022: 5.000.000 đ/sinh viên

      - Bảo hiểm y tế: 704.000 đ/sinh viên/15 tháng (từ 01/10/2021 - 31/12/2022)

      - Bảo hiểm tai nạn: 100.000 đ/sinh viên

      - Làm Thẻ SV, Sổ tay sinh viên, hồ sơ, tài liệu nhập học đầu khóa: 131.000 đ/sinh viên

      - Khám sức khỏe: 55.000 đ/sinh viên

      - Kiểm tra Anh văn đầu vào: 50.000 đ/sinh viên

      ** Đối với Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận (NLN):

      - Học phí tạm thu học kỳ 1, năm học 2021-2022: 5.000.000 đ/sinh viên

      - Bảo hiểm y tế: 704.000 đ/sinh viên/15 tháng (từ 01/10/2021 - 31/12/2022)

      - Bảo hiểm tai nạn: 100.000 đ/sinh viên

      - Làm Thẻ SV, Sổ tay sinh viên, hồ sơ, tài liệu nhập học đầu khóa: 131.000 đ/sinh viên

      - Khám sức khỏe: 160.000 đ/sinh viên

      - Kiểm tra Anh văn đầu vào: 50.000 đ/SV (ngoại trừ sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh)

      - Tiền ở Ký túc xá (nếu SV đăng ký KTX): 400.000 đ/sinh viên/năm (10 tháng)

GIAI ĐOẠN 2: Tân sinh viên trực tiếp đến trường hoàn thiện hồ sơ và nhập học

(Tùy theo tình hình dịch bệnh, trường sẽ có thông báo thời gian cụ thể trên trang https:ts.hcmuaf.edu.vn và gửi email cho từng sinh viên)

Tân sinh viên gặp bất cứ trở ngại, khó khăn nào trong quá trình xác nhận nhập học, vui lòng liên lạc ngay với Phòng Đào tạo, trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh để được chia sẻ, hướng dẫn và hỗ trợ. Người liên lạc: TS. Võ Thái Dân, Trưởng Phòng; Di động: 0919 074 386 (cũng là số tài khoản zalo), Email: vothaidan@hcmuaf.edu.vn. 

 

  1. Hướng dẫn nhập học tại  Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM (NLS- cơ sở chính):(xem file đính kèm)

  2. Hướng dẫn nhập học tại Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM tại Gia Lai (NLG).(xem file đính kèm)

  3. Hướng dẫn nhập học tại Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM tại Ninh Thuận (NLN). (xem file đính kèm)

 4. Mẫu đơn hoãn xác nhận nhập học (xem file đính kèm) 


 

  

Số lần xem trang: 35870
Điều chỉnh lần cuối: 28-08-2021

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Thông báo V/v tạm thời ngưng nhận sinh viên khóa mới đăng ký vào ở KTX cho đến khi tình hình dịch bệnh ổn định (20-09-2021)

Thông báo Xét tuyển bổ sung đại học chính quy 2021 tại hai Phân hiệu Gia Lai và Phân hiệu Ninh Thuận (17-09-2021)

Hướng dẫn thủ tục nhập học dành cho thí sinh trúng tuyển hình thức dựa trên kết quả thi THPT và thí sinh diện đặc cách tốt nghiệp năm 2021 (17-09-2021)

Tra cứu thông tin trúng tuyển Đại học chính quy năm 2021 (17-09-2021)

Điểm trúng tuyển Đại học chính quy năm 2021 hình thức xét kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT (15-09-2021)

Điểm trúng tuyển ĐH chính quy năm 2021 theo phương thức xét học bạ bậc THPT dành cho thí sinh thuộc diện đặc cách tốt nghiệp (15-09-2021)

Điểm trúng tuyển ĐH chính quy năm 2021 theo phương thức ĐGNL của ĐHQG TP.HCM dành cho thí sinh diện đặc cách tốt nghiệp (15-09-2021)

Thông báo tổ chức thi môn Năng khiếu ngành Giáo dục mầm non hệ Cao đẳng đợt 2 năm 2021 (03-09-2021)

Thông báo Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn) và Chỉ tiêu xét tuyển ĐH chính quy theo phương thức sử dụng KQ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (06-08-2021)

Danh sách thí sinh Dự bị Đại học trúng tuyển vào Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM năm 2021 (18-08-2021)

Xem thêm ...