NGÀNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG           (Từ cao đẳng lên đại học)

MÃ NGÀNH 

Nông học 7620109
Quản trị kinh doanh 7340101
Kế toán 7340301
Nuôi trồng thuỷ sản
7620301
Quản lý đất đai 7850103

 

Số lần xem trang: 2368
Điều chỉnh lần cuối: 03-07-2021

Liên thông đại học