NGÀNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG           (Từ cao đẳng lên đại học)

MÃ NGÀNH 

Kế toán

D340301

Quản trị kinh doanh

D340101

Nuôi trồng thủy sản

D620301

Công nghệ sinh học

D420201

Quản lý đất đai

D850103

 

Số lần xem trang: 9966
Điều chỉnh lần cuối: 23-05-2016

Liên thông đại học