Đối tượng đăng ký, các ngành đào tạo chất lượng cao

1.1. Đối tượng

Thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 có trình độ tiếng Anh đáp ứng được yêu cầu đào tạo của đề án (do các Khoa/Bộ môn quy định cụ thể và sẽ có kỳ thi kiểm tra trình độ trước mỗi khóa học. Nếu sinh viên chưa đáp ứng được trình độ Tiếng Anh sẽ được tư vấn, hỗ trợ học thêm Tiếng Anh).

1.2. Các ngành tuyển sinh chất lượng cao và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018

 

STT

TÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU

1

Quản trị kinh doanh

7340101C

(CLC)

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

30

2

Công nghệ sinh học

7420201C

(CLC)

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh

30

3

Công nghệ kỹ thuật

 cơ khí

7510201C

(CLC)

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

30

4

Kỹ thuật môi trường

7520320C

(CLC)

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

30

5

Công nghệ thực phẩm

7540101C

(CLC)

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Học phí chương trình đào tạo chất lượng cao

            + Học phần giáo dục đại cương: 690.000đồng/tín chỉ

            + Học phần cơ sở ngành và chuyên ngành:

- Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật môi trường: 832.000 đồng/tín chỉ

- Ngành Quản trị kinh doanh: 760.000 đồng/tín chỉ

 

Số lần xem trang: 14113
Điều chỉnh lần cuối: 05-04-2018

Thông báo tuyển sinh >> Chương trình chất lượng cao

Tuyển sinh chương trình chất lượng cao năm 2021 (03-07-2021)