Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non hệ chính quy năm 2024 như sau: 

  1. Xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hệ chính quy

 1.1 Đối tượng được xét tuyển thẳng

- Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc được tuyển thẳng vào tất cả các ngành, chương trình của Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh;

- Thí sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi, giải đấu cấp quốc gia hoặc quốc tế, do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, cử tham gia, được xét tuyển thẳng trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc tốt nghiệp Trung cấp) vào các ngành phù hợp với môn thi, nội dung đề tài hoặc nghề dự thi, thi đấu, đoạt giải; cụ thể trong các trường hợp sau:

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 03 (ba) năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng;

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cử đi; thời gian đoạt giải không quá 03 (ba) năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng.

- Thí sinh có bằng trung cấp ngành Sư phạm loại giỏi trở lên, hoặc có bằng trung cấp ngành Sư phạm loại khá và có ít nhất 02 (hai) năm làm việc đúng ngành được xét tuyển thẳng vào ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng.

- Thí sinh có kết quả học tập cấp Trung học Phổ thông (THPT) (học bạ) loại giỏi trở lên và phù hợp yêu cầu của ngành đào tạo được xem xét, quyết định nhận vào học những trường hợp quy định dưới đây:

+ Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, có khả năng theo học một số ngành do Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh quy định nhưng không có khả năng dự tuyển theo phương thức tuyển sinh bình thường;

+ Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ (trường hợp thí sinh có điểm học bạ bậc THPT đạt loại khá, phải học 01 (một) năm bổ sung kiến thức trước khi vào học chính thức);

+ Thí sinh có nơi thường trú từ 03 (ba) năm trở lên, học 03 (ba) năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường trú) theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

+ Thí sinh là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GDĐT (được miễn xét điểm học bạ bậc THPT).

 1.2 Ngành được xét tuyển thẳng

- Đối với thí sinh đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia sẽ được xem xét tuyển thẳng vào học các ngành theo Danh mục các ngành đúng hoặc ngành gần với môn thi theo quy định của Bộ GDĐT.

- Đối với thí sinh đoạt giải cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia sẽ được xem xét tuyển thẳng vào học các ngành phù hợp căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh đoạt giải và danh mục các ngành đúng, ngành gần theo quy định của Bộ GDĐT.

- Thí sinh thuộc đối tượng khác, căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, tình hình thực tế của trường, Hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét quyết định.

  2. Ưu tiên xét tuyển

 2.1 Đối tượng ưu tiên xét tuyển

- Ưu tiên xét tuyển cho những thí sinh thuộc diện tuyển thẳng nhưng không có nguyện vọng vào ngành được tuyển thẳng.

- Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải tư trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dự tuyển vào ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi đã đoạt giải; thời gian đoạt giải không quá 03 (ba) năm tính tới thời điểm xét tuyển.

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế dự tuyển vào các ngành phù hợp với nghề đã đoạt giải; thời gian đoạt giải không quá 03 (ba) năm tính tới thời điểm xét tuyển.

 2.2 Ngành ưu tiên xét tuyển

Thí sinh thuộc diện ưu tiên xét tuyển có thể đăng ký xét tuyển vào tất cả các ngành đào tạo đại học, cao đẳng Giáo dục Mầm non của trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh có tổ hợp xét tuyển hoặc chuyên môn phù hợp với thành tích đạt được.

  3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

            a) Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển tại Trường trước 17g00 ngày 30/6/2024.

-         - Nơi nhận:

Phòng Đào tạo (Phòng G01, nhà Thiên Lý), Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

-         - Hồ sơ bao gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (Phụ lục III, IV theo công văn số về 1957/BGDĐT-GDĐH ngày 26 tháng 04 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo việc “Hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non”);

+ Bản photocopy học bạ 3 năm học THPT;

+ Các bản photocopy minh chứng thuộc diện xét tuyển thẳng như Mục 1.1;

+ Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh

b) Thi sinh trúng tuyển thuộc đối tượng xét tuyển thẳng theo quy chế phải xác nhận nhập học trên Hệ thống từ ngày 22/7/2024 đến 17g00 ngày 31/7/2024 (những thí sinh đã xác nhận nhập học sẽ không được đăng ký nguyện vọng xét tuyển tiếp theo, trừ các trường hợp được Hiệu trưởng cho phép không nhập học).

  4. Thông báo kết quả xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

- Thời gian xét tuyển và công bố kết quả: trước ngày 10 tháng 7 năm 2024.

- Phương thức công bố kết quả:

+ Qua email thí sinh đã cung cấp trong hồ sơ đăng ký xét tuyển.

+ Qua tin nhắn SMS đến số điện thoại thí sinh đã cung cấp trong hồ sơ xét tuyển.

Mọi thắc mắc vui lòng liên lạc Phòng Đào tạo (Phòng G01, nhà Thiên Lý), Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.38963350.

Số lần xem trang: 4445
Điều chỉnh lần cuối: 08-05-2024

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Thông báo Về việc đăng ký chứng chỉ tiếng Anh đối với thí sinh xét tuyển theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế vào các ngành của Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh (18-07-2024)

Thông báo Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) xét tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức sử dụng kết quả thi Trung học phổ thông năm 2024 và Phương thức kết hợp (18-07-2024)

Mức điểm đủ điều kiện trúng tuyển Đại học chính quy năm 2024 (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT), theo phương thức sử dụng kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh năm 2024 (11-07-2024)

Điểm đủ điều kiện trúng tuyển Đại học chính quy năm 2024 Theo phương thức xét kết quả học tập bậc Trung học phổ thông (Học bạ) (24-06-2024)

Thông báo Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) xét tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức sử dụng kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 (03-05-2024)

Phương án tuyển sinh Đại học, tuyển sinh Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non chính quy năm 2024 (13-01-2024)

Xét tuyển Bổ sung đại học hệ chính quy năm 2023 tại Cơ sở chính và Phân hiệu (09-09-2023)

Tra cứu thông tin trúng tuyển đại học 2023 (26-08-2023)

Điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) Đại học, Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non Theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (23-08-2023)

Kế hoạch đón Tân sinh viên và Hướng dẫn thủ tục nhập học khoá 2023 (18-08-2023)

Xem thêm ...