Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM thông báo xét tuyển bổ sung đại học hệ chính quy năm 2023 vào Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tại Ninh Thuận, thời gian nhận hồ sơ từ ngày từ ngày 09/09/2023 đến 20/09/2023 (tính theo dấu bưu điện) như sau:

 1. Đối tượng, phạm vi tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, điều kiện xét tuyển

1.1 Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp Trung học Phổ thông có đủ điều kiện xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

1.2 Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

1.3 Phương thức tuyển sinh: đối với 03 phương thức

      - Xét tuyển dựa vào kết quả học tập Trung học Phổ thông (Học bạ).

      - Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2023.

      - Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023.

1.4 Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển

1.4.1 Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập Trung học Phổ thông (Học bạ):

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập của 06 học kỳ bậc Trung học Phổ thông (từ học kỳ 1 năm lớp 10 đến học kỳ 2 năm lớp 12). Điều kiện xét tuyển: Tổng điểm của 03 môn lập thành tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18,00 điểm trở lên. Điểm mỗi môn xét tuyển là trung bình cộng của điểm tổng kết 06 học kỳ của môn đó (làm tròn đến 02 số lẻ thập phân) và thí sinh phải có điểm xét tuyển của tổ hợp môn đăng ký không nhỏ hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào quy định trong mục 2 (phương thức Sử dụng Học bạ THPT).

1.4.2 Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2023:

            Thí sinh phải có điểm xét tuyển không nhỏ hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào quy định trong mục 2 (phương thức Sử dụng kết quả thi ĐGNL).

1.4.3 Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023:

Thí sinh phải có điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông đạt từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào quy định trong mục 2 (phương thức Sử dụng kết quả thi THPT). Ngưỡng đảm bảo chất lượng là mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tổ hợp xét tuyển gồm 03 môn thi.

2. Ngành, tổ hợp môn xét tuyển và ngưỡng đảm bảo chất lượng

Tổ hợp môn xét tuyển:

            A00: Toán, Vật lý, Hóa học                        A01: Toán, Vật lý, tiếng Anh        

            B00: Toán, Hóa học, Sinh học                   D01: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh

            D07: Toán, Hóa học, tiếng Anh                 D08: Toán, Sinh học, tiếng Anh

            D14: Ngữ văn, Lịch sữ, tiếng Anh             D15: Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

            M00: Ngữ văn, Toán, Năng khiếu Mầm non

(*) Ngành Giáo dục Mầm non phải đáp ứng điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

3.1 Thời gian: Từ ngày 09/09/2023 đến 20/09/2023 (tính theo dấu bưu điện nếu gửi qua đường bưu điện).

3.2 Hồ sơ bao gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển bổ sung (theo mẫu của Trường);

- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023;

- Bản sao Giấy khai sinh;

- Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân;

- Bản sao học bạ THPT;

- Bản sao Phiếu điểm kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 (nếu xét tuyển dựa vào kết quả thi Đánh giá năng lực);

- Bản sao công chứng các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có).

3.3 Nơi nhận hồ sơ:

Thí sinh tải phiếu đăng ký xét tuyển bổ sung tại website: https://ts.hcmuaf.edu.vn, điền thông tin và nộp kèm các hồ sơ khác theo một trong hai phương thức: Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại một trong hai cơ sở sau:

- Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận.

Địa chỉ: 08 Yên Ninh, thị trấn Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận.

Điện thoại : 0259 2472 252 - www.phnt.hcmuaf.edu.vn - Email: phnt@hcmuaf.edu.vn.

- Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại : (028).3896.3350 - www.ts.hcmuaf.edu.vn - Email: pdaotao@hcmuaf.edu.vn.

4. Thông tin liên lạc

Mọi thắc mắc, vui lòng liên lạc theo các kênh sau:       

            Ban Đào tạo, Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Ninh Thuận.

Điện thoại: 0259 2472 252

            Email: phnt@hcmuaf.edu.vn

 

Số lần xem trang: 2344
Điều chỉnh lần cuối: 09-09-2023