Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM thông báo về thủ tục nhập học dành cho thí sinh trúng tuyển đại học chính quy dựa trên kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông và thí sinh diện đặc cách tốt nghiệp năm 2021 như sau:

                                                                                                                              

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC

Áp dụng đối với sinh viên trúng tuyển đại học chính quy dựa trên kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông và diện đặc cách tốt nghiệp năm 2021.

Hạn chót xác nhận nhập học: trước 17h00 ngày 26/09/2021

 1. Giai đoạn 1: Xác nhận nhập học

1.1 Tra cứu thông tin trúng tuyển

Sinh viên truy cập vào địa chỉ https://xettuyen.hcmuaf.edu.vn, vào mục Tra cứu Kết quả xét tuyển Đại học chính quy bằng hình thức xét kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021, thực hiện theo hướng dẫn để tra cứu thông tin trúng tuyển. Lưu ý sinh viên ghi nhận mã số sinh viên và tài khoản được cung cấp.

1.2 Chuyển khoản học phí, lệ phí

Sinh viên chuyển khoản học phí, lệ phí vào tài khoản của cá nhân đã được cung cấp (tài khoản này được in trong giấy báo trúng tuyển hoặc tra cứu tại https://xettuyen.hcmuaf.edu.vn). Sinh viên thực hiện chuyển khoản bằng 01 trong 03 hình thức sau: 

1.2.1 Trường hợp chuyển khoản từ app BIDV Smart banking

- Bước 1: Vào mục “Thanh toán”

- Bước 2: Chọn “học phí - lệ phí thi - trường học”

- Bước 3: Ở Mục nhà cung cấp “TRUONG DAI HOC NONG LAM TPHCM”

- Bước 4: Mục mã khách hàng “Nhập số tài khoản” (đã được cấp)

- Bước 5: Nhập số tiền trên giấy báo nhập học.

1.2.2 Trường hợp chuyển khoản từ app của các ngân hàng khác

Vào mục chuyển tiền 24/7 (chuyển tiền nhanh) ð thực hiện chuyển tiền với các nội dung sau:

- Ngân hàng: Chọn: “Ngân hàng BIDV”

- Số tài khoản: Nhập “Số tài khoản” (đã được cấp)

- Tên tài khoản: Họ và tên sinh viên

- Số tiền: Phụ huynh (hoặc sinh viên) nhập số tiền trên giấy báo nhập học

- Nội dung: Mã số sinh viên_Họ tên

1.2.3 Trường hợp nộp tiền tại quầy (tại ngân hàng BIDV hoặc ngân hàng khác)

Phụ huynh (hoặc sinh viên) cung cấp thông tin như sau cho nhân viên ngân hàng

- Tên tài khoản: Họ và tên sinh viên

- Số tài khoản: Số tài khoản (đã được cấp)

- Ngân hàng: BIDV Chi nhánh Đông Sài Gòn.

- Nội dung: Mã số sinh viên_Họ tên

Lưu ý: Sinh viên phải nộp đủ số tiền và ghi đúng nội dung như trên, ký tự “_” là khoảng trắng.

Sinh viên thuộc các đối tượng sau đây không phải đóng tiền BHYT: Sinh viên thuộc hộ gia đình nghèo; dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo.

Đối với trường hợp 2.1 và 2.2, Phụ huynh/Sinh viên chụp màn hình giao dịch thành công, lưu để làm minh chứng khi cần thiết.

Đối với những sinh viên điều kiện khó khăn chưa đóng hoặc chưa đóng đủ học phí, lệ phí cần làm đơn trình bày rõ lý do, cam kết thực hiện nghĩa vụ học phí, cam kết xác nhận nhập học gửi về email: pdaotao@hcmuaf.edu.vn.

* Đối với Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tại Gia Lai (NLG):

Sinh viên chuyn khon hc phí, l phí vào tài khon ca cá nhân đã đưc cung cp (tài khon này đưc in trong giy báo trúng tuyn hoc tra cu thttps://xettuyen.hcmuaf.edu.vn). Sinh viên nộp tiền hoặc chuyển khoản học phí, lệ phí vào tài khoản của Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại Gia Lai (xem hướng dẫn đính kèm)

   * Đối với Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tại Ninh Thuận (NLN):

Sinh viên chuyn khon hc phí, l phí vào tài khon ca cá nhân đã đưc cung cp (tài khon này đưc in trong giy báo trúng tuyn hoc tra cu ti https://xettuyen.hcmuaf.edu.vn). Sinh viên nộp tiền hoặc chuyển khoản học phí, lệ phí vào tài khoản của Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận (xem hướng dẫn đính kèm)

1.3 Gửi bản chính (bản giấy) giấy chứng nhận kết quả thi Trung học phổ thông 2021

Sinh viên gửi bản chính giấy chứng nhận kết quả thi Trung học phổ thông 2021 về Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh qua bưu điện trước 17h00 ngày 26/09/2021.

Lưu ý: Đối với những sinh viên thuộc những khu vực cách ly, phong tỏa do dịch bệnh Covid 19, không thể đến các bưu điện để gửi bản chính (bản giấy) Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT cho Trường để xác nhận nhập học, sinh viên phải:

- Làm đơn đề nghị xin được hoãn nộp hồ sơ xác nhận theo học (bản giấy) kèm cam kết về tính trung thực của việc xác nhận theo học đã thực hiện trên hệ thống trực tuyến (tải mẫu đơn tại ts.hcmuaf.edu.vn).

- Sinh viên sử dụng tài khoản Email đã đăng ký trong hồ sơ đăng ký xét tuyển, gửi email đề nghị xin hoãn nộp hồ sơ về địa chỉ email: pdaotao@hcmuaf.edu.vn.

            + Tiêu đề (Subject): Đề nghị cho hoãn nộp hồ sơ xác nhận nhập học (bản chính)

            + Nội dung:

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2021 – Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh

Đơn đề nghị cho hoãn nộp hồ sơ xác nhận nhập học (bản chính).

(đính kèm bản scan đơn đã ký và tài liệu liên quan)

Trân trọng cảm ơn!

            + Tài liệu đính kèm:

(1) Đơn đề nghị xin hoãn nộp hồ sơ xác nhận theo học.

(2) Minh chứng đã nộp học phí (File ảnh chụp màn hình giao dịch thành công hoặc chứng từ nộp tiền)

(3) File ảnh Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Đối với cả trường hợp nộp giấy xác nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT (bản chính) qua đường bưu điện hoặc không thể nộp được giấy xác nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT (bản chính) do ảnh hưởng của Covid-19, thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ hoặc email xin hoãn nộp trước ngày 26/09/2021 (tính theo dấu bưu điện hoặc theo thời gian thực nhận được email).

1.4 Tra cứu kết quả nhập học

            - Sinh viên tra cứu kết quả tại website: https://xettuyen.hcmuaf.edu.vn

- Sinh viên xem thời khóa biểu tại website: https://dkmh.hcmuaf.edu.vn/ 

 1.5 Các khoản tiền phải nộp

    **Đối với cơ sở chính Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh (NLS):

      - Học phí tạm thu học kỳ 1, năm học 2021-2022

+ Chương trình đại trà:  5.000.000 đ/sinh viên

+ Chương trình tiên tiến:  Ngành Thú y:  17.500.000 đ/sinh viên;  Ngành Công nghệ Thực phẩm: 15.000.000 đ/sinh viên

+ Chương trình chất lượng cao: 14.500.000đ/sinh viên

      - Bảo hiểm y tế: 704.000 đ/sinh viên/15 tháng (từ 01/10/2021 - 31/12/2022)

      - Bảo hiểm tai nạn: 60.000 đ/sinh viên

      - Làm Thẻ SV, Sổ tay sinh viên, hồ sơ, tài liệu nhập học đầu khóa: 131.000 đ/sinh viên

      - Khám sức khỏe: 55.000 đ/sinh viên

      - Kiểm tra Anh văn đầu vào: 50.000 đ/sinh viên (ngoại trừ sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh)

      - Tiền ở Ký túc xá (nếu SV đăng ký KTX): 750.000 - 1.250.000 đ/ sinh viên /học kỳ (5 tháng).

     ** Đối với Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại Gia Lai (NLG):

      - Học phí tạm thu học kỳ 1, năm học 2021-2022: 5.000.000 đ/sinh viên

      - Bảo hiểm y tế: 704.000 đ/sinh viên/15 tháng (từ 01/10/2021 - 31/12/2022)

      - Bảo hiểm tai nạn: 100.000 đ/sinh viên

      - Làm Thẻ SV, Sổ tay sinh viên, hồ sơ, tài liệu nhập học đầu khóa: 131.000 đ/sinh viên

      - Khám sức khỏe: 55.000 đ/sinh viên

      - Kiểm tra Anh văn đầu vào: 50.000 đ/sinh viên

      ** Đối với Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận (NLN):

      - Học phí tạm thu học kỳ 1, năm học 2021-2022: 5.000.000 đ/sinh viên

      - Bảo hiểm y tế: 704.000 đ/sinh viên/15 tháng (từ 01/10/2021 - 31/12/2022)

      - Bảo hiểm tai nạn: 100.000 đ/sinh viên

      - Làm Thẻ SV, Sổ tay sinh viên, hồ sơ, tài liệu nhập học đầu khóa: 131.000 đ/sinh viên

      - Khám sức khỏe: 160.000 đ/sinh viên

      - Kiểm tra Anh văn đầu vào: 50.000 đ/SV (ngoại trừ sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh) 

2. Giai đoạn 2: Tân sinh viên trực tiếp đến trường hoàn thiện hồ sơ và nhập học

Tùy theo tình hình dịch bệnh, trường sẽ có thông báo thời gian cụ thể trên trang ts.hcmuaf.edu.vn và gửi email cho từng sinh viên.

Tân sinh viên gặp bất cứ trở ngại, khó khăn nào trong quá trình xác nhận nhập học, vui lòng liên lạc ngay với Phòng Đào tạo, trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh để được chia sẻ, hướng dẫn và hỗ trợ.

Người liên lạc: TS. Võ Thái Dân, Trưởng Phòng; Di động: 0919 074 386 (cũng là số tài khoản zalo), Email: vothaidan@hcmuaf.edu.vn

-------------------

 Mẫu đơn hoãn xác nhận nhập học (xem file đính kèm) 

-------------------------

Số lần xem trang: 48008
Điều chỉnh lần cuối: 22-12-2021

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo (25-07-2022)

Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) tuyển sinh ĐH chính quy theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (22-07-2022)

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học chính quy năm 2022 Theo phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM (19-07-2022)

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học chính quy năm 2022 theo phương thức xét kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ) (19-07-2022)

Phương án Tuyển sinh Đại học - Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non chính quy năm 2022 (06-07-2022)

Thông báo về việc đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2022 (04-07-2022)

Thông báo V/v Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) xét tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức sử dụng kết quả thi ĐGNL - Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2022 (15-05-2022)

Phương án Tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2022 (Dự kiến) (22-12-2021)

Thông báo V/v Nộp bản chính Giấy CNKQ thi kỳ tốt nghiệp THPT , Giấy CNKQ thi ĐGNL của ĐHQG TP.HCM và Hồ sơ nhập học đối với Tân sinh viên 2021 (04-12-2021)

Thông báo V/v tạm thời ngưng nhận sinh viên khóa mới đăng ký vào ở KTX cho đến khi tình hình dịch bệnh ổn định (20-09-2021)

Xem thêm ...